Zakoni i propisi - Pravni savjeti 88 27.10.1995 Uredba o produženju važenja uredbi koje je Vlada Repubilke Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti nakon 26. Rujna 1995. Godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. listopada 1995. godine donijela

UREDBU

O PRODUŽENJU VAŽENJA UREDBI KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI NAKON 26. RUJNA 1995. GODINE

Članak 1.

Produžava se važenje:

1. Uredbe o minimalnoj plaći ("Narodne novine", broj 15/95), do 31. prosinca 1995. godine;

2. Uredbe o izmjeni Uredbe o privremenoj uporabi bonova pri prodaji naftnih derivata ("Narodne novine", broj 75/95), do 31. prosinca 1995. godine;

3. Uredbe o povratku prognanika i izbjeglica na oslobođena područja ("Narodne novine", broj 81/95), do 31. ožujka 1996. godine;

4. Uredbe o dugoročnom zaduženju Republike Hrvatske kod Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", broj 84/95), do 31. ožujka 1996. godine.

5. Uredbe o uništenju novčanica koje glase na dinare bivše SFRJ ("Narodne novine", broj 87/95), do 31. ožujka 1996. godine

6. Uredbe o utvrđivanju mjesečnog dodatka uz mirovinu ("Narodne novine", broj 87/95), do 30. studenoga 1995. godine.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 28. listopada 1995. godine.

Klasa: 022-03/93-01/04

Urbroj: 5030105-95-8

Zagreb, 25. listopada 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.