Zakoni i propisi - Pravni savjeti 88 27.10.1995 Priopćenje 5 Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-872/1995. od godine 26. listopada 1995.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u postupku nadzora ustavnosti i zakonitosti izbora, temeljem odredbi članka 125. alineja 7. Ustava Republike Hrvatske i članka 40. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91), u povodu podneska Hrvatske socijalno liberalne stranke od 24. listopada 1995. godine, glede Izvješća Izborne komisije br. 4 i Dopune tom izvješću od 23. listopada 1995. godine, na sjednici održanoj 26. listopada 1995. godine, izdaje slijedeće

PRIOPĆENJE 5 Ustavnog suda Republike Hrvatske

Izborna komisija Republike Hrvatske u Izvješću br. 4 od 23. listopada 1995. godine i Dopuni izvješću br. 4 od 23. listopada 1995. godine utvrdila je biračka mjesta i odredila članove biračkih odbora u inozemstvu.

Podneskom od 24. listopada 1995. godine Hrvatska socijalno liberalna stranka navodi da je određivanjem biračkih mjesta u inozemstvu izvan diplomatsko-konzularnih predstavništava i inozemnih ureda postupila suprotno odredbama članka 5. stavak 1. i 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br.11/94 i 68/95).

Prema odredbama članka 5. stavak 1. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske, u izborima za zastupnike biračima koji se u doba izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske, osigurava se ostvarivanje biračkog prava u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima Republike Hrvatske.

Odredbama članka 34. spomenutog Zakona, glasovanje za izbor zastupnika obavlja se na biračkim mjestima u hrvatskim diplomatskim predstavništvima i inozemnim uredima, time da je Izborna komisija Republike Hrvatske dužna za biračka mjesta u inozemstvu najkasnije pet dana prije izbora objaviti koja su biračka mjesta određena s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom biračkom mjestu.

Navedene odredbe rečenog Zakona ne isključuju pravo Izborne komisije Republike Hrvatske da utvrdi biračka mjesta u inozemstvu u prostorima koji se nalaze izvan zgrada diplomatsko-konzularnih predstavništava, odnosno inozemnih ureda Republike Hrvatske; ti prostori se u ovom slučaju smatraju područjem diplomatsko-konzularnog predstavništva, odnosno inozemnog ureda za provođenje izbora.

Zbog istog razloga, rješenjem ovog Suda od 27. srpnja 1992. godine broj: U-VII-216/92 ("Narodne novine", br. 47/92), bio je odbijen zahtjev Hrvatske narodne stranke da se donese odluka kojom bi se onemogućilo glasovanje na biračkim mjestima, koja se ne nalaze u prostorijama hrvatskih diplomatskih predstavništava i inozemnih ureda. Propisi na kojima je to rješenje temeljeno i dalje su na snazi, te nisu mijenjani.

Slijedom izloženog, ovaj Sud utvrdio je da navedenim izvješćima Izborna komisija Republike Hrvatske nije postupala protivno odredbama članka 5. stavak 1. i 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske, te nije našao osnova za postupanje povodom podneska Hrvatske socijalno liberalne stranke.

Ustavni sud temeljem odredbi članka 40. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske obavještava o tome javnost putem sredstava javnog priopćavanja.

Broj : U-VII-872/1995

Zagreb, 26. listopada 1995.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r