Zakoni i propisi - Pravni savjeti 86 25.10.1995 Uredba o utvrđivanju položaja zvanja službenika i radnih mjesta namještenika u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima i o razvrstavanju službenika i namještenika tih ustanova u platne razrede
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 25. stavka 1. Zakona o plaćama službenika i namještenika u javnim službama ("Narodne novine", broj 74/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. listopada 1995. godine donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU POLOŽAJA ZVANJA SLUŽBENIKA I RADNIH MJESTA NAMJEŠTENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I UČENIČKIM DOMOVIMA I O RAZVRSTAVANJU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA TIH USTANOVA U PLATNE RAZREDE

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrduju položaji i zvanja službenika i radna mjesta namještenika u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima te se razvrstavaju u platne razrede.

Članak 2.

Položaji u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima jesu :

a) u I.vrsti zvanja:

- ravnatelj osnovne škole

- ravnatelj srednje škole

- ravnatelj učeničkog doma

b) u ll. vrsti zvanja:

- ravnatelj osnovne škole

c) u lll. vrsli zvanja:

- ravnatelj osnovne škole

Članak 3.

Zvanja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima jesu :

a) u I. vrsti zvanja:

- učitelj osnovne škole

- profesor srednje škole

- odgajatelj učeničkog doma

- stručni suradnik osnovne škole

- stručni suradnik srednje škole

- stručni suradnik učeničkog doma

- tajnik osnovne škole

- tajnik srednje škole

- tajnik učeničkog doma

-voditelj računovodstva (računopolagatelj) u osnovnoj školi

-voditelj računovodstva (računopolagatelj) u srednjoj školi

- voditelj računovodstva (računopolagatelj) u učeničkom domu

- učitelj mentor osnovne škole

- profesor mentor srednje škole

- odgajatelj mentor učeničkog doma

- stručni suradnik mentor osnovne škole

- stručni suradnik mentor srednje škole

- stručni suradnik mentor učeničkog doma učitelj savjetnik osnovne škole

- profesor savjetnik srednje škole

- odgajatelj savjetnik učeničkog doma

- stručni suradnik savjetnik osnovne škole

- stručni suradnik savjetnik srednje škole

- stručni suradnik savjetnik učeničkog doma

b) u II. vrsti zvanja:

- učitelj osnovne škole

- stručni učitelj srednje škole

- tajnik osnovne škole

- tajnik srednje škole

- tajnik učeničkog doma

- učitelj mentor osnovne škole

- stručni učitelj mentor srednje škole

- učitelj savjetnik osnovne škole

- stručni učitelj savjetnik srednje škole

c) u Ill vrsti zvanja:

- učitelj osnovne škole

- stručni učitelj srednje škole

- tajnik osnovne škole

- tajnik srednje škole

- tajnik učeničkog doma

- učitelj mentor osnovne škole

- stručni učitelj mentor srednje škole

- učitelj savjetnik osnovne škole

- stručni učitelj savjetnik srednje škole

- suradnik u nastavi srednje škole

Članak 4.

Radna mjesta namještenika u osnovnim i srednjim školam; i učeničkim domovima jesu:

a) radna mjesta II. vrste:

- voditelj računovodstva (računopolagatelj)

b) radna mjesta III vrste:

- voditelj računovodstva (računopolagatelj)

- ostali računovodstveni i administrativni poslovi III. vrsti (blagajnik, blagajnik-administrator, administrator, referent za učenička pitanja)

- namještenici III. vrste općeg, tehničkog, industrijskog obrtničkog smjera (domar, ložač, podvornik, skladištar, kuhar

e) radna mjesta IV. vrste;

- pomoćni poslovi u kuhinji (pomoćna kuharica, kuhin jska radnica) - PKV ili NSS

- poslovi pranja, glačanja i šivanja - PKV ili NSS

- portirsko-recepcijski poslovi, čuvarski poslovi, poslo, dostave - NSS ili PKV

- poslovi čišćenja, poslovi dostave - NKV.

Članak 5.

Zvanja i položaji službenika osnovnih i srednjih škola i ući ničkih domova razvrstavaju se u sljedeće platne razrede:

Platni

Red. ZVANJA I POLOŽAJI razredi

br. od do

I. - učitelj savjetnik osnovne

škole I.vrste IX VIII

- profesor savjetnik srednje škole I.

vrste

- odgajatelj savjetnik učeničkog doma

I.vrste

- stručni suradnik savjetnik osnovne

škole I.vrste

- stručni suradnik savjetnik srednje ško-

fe I.vrste

- stručni suradnik savjetnik učeničkog

doma I.vrste

2. - ravnatelj osnovne škole I.vrste X VI

- ravnatelj srednje škole I.vrste

- ravnatelj učeničkog doma I.vrste

3. - ravnatelj osnovne škole II.vrste XII IX

- ravnatelj osnovne škole III.vrste

4. - učitelj mentor osnovne škole

I.vrste XI IX

- profesor mentor srednje škole I.vrste

- odgajatelj mentor učeničkog doma I.

vrste

- stručni suradnik mentor osnovne ško-

le I.vrste

- stručni suradnik mentor srednje škole

I.vrste

- stručni suradnik mentor učeničkog

doma I.vrste

5. - učitelj savjetnik osnovne škole II.

vrste XI X

- stručni učitelj savjetnik srednje škole

I I.vrste

6. - učitelj osnovne škole I.vrste XIV X

- profesor srednje škole I.vrste

- odgajatelj učeničkog doma I.vrste

- stručni suradnik osnovne škole I.vrste

- stručni suradnik srednje škole I.vrste

- stručni suradnik učeničkog doma I.

vrste

7. - tajnik osnovne škole I.vcste XV XI

- tajnik srednje škole I.vrste

- tajnik učeničkog doma I.vrste

- voditelj računovodstva u osnovnoj

školi I.vrste

- voditelj računovodstva u srednjoj ško-

li I.vrste

- voditelj računovodstva u učeničkom

domu I.vrste

8. - učitelj mentor osnovne škole II.vrste XIII XI

- stručni učitelj mentor srednje škole II.

vrste

9. - učitelj savjetnik osnovne škole III.

vrste XIII XII

- stručni učitelj savjetnik srednje škole

III.vrste

10. - učitelj mentor osnovne škole III.vrste XV XIII

- stručni učitelj mentor srednje škole

III.vrste

11. - učitelj osnovne škole II.vrste XVI XII

- stručni učitelj srednje škole II vršte

12. - učitelj osnovne škole III.vrste XVIII XIV

- stručni učitelj srednje škole III.vrste

- tajnik osnovne škole II.vrste

- tajnik srednje škole II.vrste

- tajnik učeničkog doma II.vrste

13. - tajnik osnovne škole III .vrste XX XVI

- tajnik srednje škole III.vrste

- tajnik učeničkog doma III.vrste

- suradnik u nastavi srednje škole III.

vrste

Članak 6.

Službenici iz članka 5. ove Uredbe postavljaju se u najniži platni razred svoga zvanja:

- u skupinama pod rednim brojevima 2. i 3. ako imaju do 10 godina radnoga staža,

- u skupinama pod rednim brojevima 6., 7., I l.,12., i 13. ako imaju do 5 godina radnog staža,

- u skupinama pod rednim brojevima 4., 8. i 10. ako imaju najmanje 10 godina radnoga staža,

- u skupinama pod rednim brojevima 1., 5. i 9. ako imaju najmanje 15 godina radnoga staža

Članak 7.

Radna mjesta namještenika u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima razvrstavaju se u sljedeće platne razrede:

1. - voditelj računovodstva (računopolagatelj) II. vrste XVIII XIV

2. - voditelj računovodstva (računopolagatelj) III. vrste XX XVI

3. - ostali računovodstveni i administrativni poslovi III. vrste (blagajnik, blagajnik-administrator, administrator, referent za učenička pitanja i sl.) XXI XVIII

4. - pomoćni poslovi u kuhinji (pomoćna kuharica,

kuhinjski radnik) PKV ili NSS XXV XXII

poslovi pranja, glačanja i šivanja PKV ili NSS

- portirsko-recepcijski poslovi, čuvarski poslovi, poslovi dostave NSS ili PKV

5. -,poslovi čišćenja, poslovi dostave NKV XXVI XXIII

Članak 8.

Namještenici se raspoređuju u početni platni razred skupina radnih mjesta iz članka 7. ove Uredbe ako imaju do 5 godina radnoga staža.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. rujna 1995. godine.

Klasa :120-02/95-01 /09

Urbroj : 5030 l 04-95-1

Zagreb,19. listopada 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.