Zakoni i propisi - Pravni savjeti 86 25.10.1995 Rješenje o imenovanju pomoćnika predstojnika Ureda za etničke i nacionalne zajednice ili manjine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/9Z i 29/94) i članka 7. Pravilnika o unutarnjem redu Ureda za etničke i nacionalne zajednice ili manjine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. Iistopada 1995. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POMOĆNIKA PREDSTOJNIKA UREDA ZA ETNIČKE I NACIONALNE ZAJEDNICE ILI MANJINE

Imenuje se VJEKO ČULE pomoćnikom predstojnika Ureda za etničke i nacionalne zajednice ili manjine.

Klasa: 080-02/95-05/13

Urbroj : 50304/2-95-01

Zagreb,19. listopada 1995

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.