Zakoni i propisi - Pravni savjeti 86 25.10.1995 Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrstama radijskih postaja, koje mogu upotrebljavati stranci, strane pravne osobe i diplomatska zastupstva
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Na temelju članha 25: stavka 5. Zakona o telehomunikacijama ("Narodne novine", br. 53/94), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTAMA RADIJSKIH POSTAJA, KOJE MOGU UPOTREBLJAVATI STRANCI, STRANE PRAVNE OSOBE I DIPLOMATSKA ZASTUPSTVA

Članak 1.

U članku 3. Pravilniha o vrstama radijskih postaja, koje mogu upotrebljavati stranci, strane pravne osobe i diplomatska zastupstva ("Narodne novine", br. 5/95) dodaje se nova alineja 15 koja glasi :

"nepokretna radijska postaja, kao repetitor strana pravne osobe iz susjedne države u pograničnom području Hrvatske, koja radi na medunarodno ushladenoj radijskoj frekvenciji ili radijskom kanalu, a prema posebnom modunarodnom sporazumu na načelu uzajamnosti."

Članak 2.

Ovaj pravilnih stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-02/95

Urbroj: 530-07-95-1

Zagreb, 18. listopada 1995.

Ministar

Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.