Zakoni i propisi - Pravni savjeti 83 18.10.1995 Naredba o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i vansezone u turističkim mjestima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o boravišnoj pristojbi - pročišćeni tekst ("Narodne novine", broj 35/95. i 52/95.) ministar turizma, na prijedlog županijskih skupština, donosi

NAREDBU

O RAZDOBLJIMA GLAVNE SEZONE, PREDSEZONE, POSEZONE I VANSEZONE U TURISTIČKIM MJESTIMA

I.

Ovom Naredbom utvrđuju se razdoblja glavne sezone, podsezone, posezone i vansezone u turističkim mjestima po pojedinim županijama.

Prilog

II.

Pregled razdoblja glavne sezone, predsezone, posezone i vansezone u turističkim mjestima po pojedinim županijama dat je u prilogu ove Naredbe i njezin je sastavni dio.

III.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1996. godine.

Klasa: 334-04/95-01/20

Urbroj: 529-02/95-02

Zagreb,10. listopada 1995.

Ministar

mr. Niko Bulić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.