Zakoni i propisi - Pravni savjeti 83 18.10.1995 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-125/1994. od 4. listopada 1995
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu predsjednik Jadranko Crnić, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, u povodu ustavne tužbe B. P. iz B., zastupanog po M. K., odvjetniku iz B., na sjednici održanoj dana 4. listopada 1995. godine, donio je

ODLUKU

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ U-III-125/1994. OD 4. LISTOPADA 1995

1. Ustavna tužba se odbija.

2. Ova odluka će se objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

Ustavna tužba je podnijeta u svezi s presudom Okružnog suda u B. broj Kž 728/93 od 23. prosinca 1993. godine, kojom je odbijena kao neosnovana žalba okrivljenika B. P. i potvrđena presuda Općinskog suda u B. broj K 85/93 od 14. listopada 1993. godine.

Podnositelj ustavne tužbe smatra da mu je navedenim sudskim odlukama povrijeđeno ustavno pravo iz članka 31. stavak 1. Ustava stoga što je kažnjen za djelo koje ni zakonom niti međunarodnim pravom nije utvrđeno kao krivično djelo.

Ustavna tužba nije osnovana.

Iz navoda ustavne tužbe te spisa Općinskog suda u B. broj K 85/93 proizlazi da je podnositelj ustavne tužbe oglašen krivim zbog počinjenja kaznenog djela protiv gospodarstva nesavjesnog gospodarskog poslovanja, označenog u članku 99. stavak 1. Krivičnog zakona Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 32/93 i 35/93). U tom je kaznenom postupku utvrđeno da je podnositelj ustavne tužbe kao odgovorna osoba u pravnoj osobi koja obavlja gospodarsku djelatnost, nesavjesno postupao u poslovanju, iako je mogao i morao biti svjestan da uslijed toga može za tu pravnu osobu nastupiti imovinska šteta, koja je i nastupila, zbog čega je podnositelju izrečena uvjetna osuda.

Odredbom članka 31. stavak 1. Ustava utvrđeno je jedno od temeljnih načela kaznenog sudovanja u Republici Hrvatskoj, prema kojem nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo, niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom, a ako zakon nakon počinjenog djela odredi blažu kaznu, odredit će se takva kazna.

Nisu osnovane tvrdnje podnositelja ustavne tužbe o povredi navedenog ustavnog načela. Kazneno djelo za koje je podnositelj oglašen krivim i osuđen, u vrijeme njegova počinjenja bilo je propisano člankom 103. stavak 1. Krivičnog zakona Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 25/1971, 50/1978, 25/1984, 52/1987, 43/1989, 8/1990, 9/1991, 33/1992, 39/1992, 77/1992 i 91/1992), a u pročišćenom tekstu Krivičnog zakona Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 32/1993), to isto djelo je utvrđeno u članku 99. stavku 1. toga zakona.

Stoga je suglasno članku 61. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94), odlučeno kao u točci 1. izreke.

Objava ove odluke (točka 2, izreke) temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991).

Broj: U-III-125/1994

Zagreb, 4. listopada 1995.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.