Zakoni i propisi - Pravni savjeti 82 12.10.1995 Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za upravno područje iz oblasti zdravstva
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 87. stavak 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", br. 74/94, 86/94 i 7/95) utvrđujem

PROGRAM

POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE USTROJENIM ZA UPRAVNO PODRUČJE IZ OBLASTI ZDRAVSTVA

I.

Osobe koje imaju obvezu polagati državni stručni ispit za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za upravno područje iz oblasti zdravstva pripremaju se za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita na temelju pravnih izvora utvrđenih ovim Programom posebnog dijela državnog stručnog ispita.

II.

Poseban dio državnog stručnog ispita koji se polaže na temelju pravnih izvora utvrđenih ovim Programom obuhvaća predmet Organiziranje i provođenje zdravstvene zaštite te sustav zdravstvenog osiguranja.

III.

Predmet Organiziranje i provođenje zdravstvene zaštite te sustav zdravstvenog osiguranja obuhvaća slijedeće pravne izvore:

1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 75/93 i 11 /94)

2. Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 75/93).

IV.

Poseban dio državnog stručnog ispita za sanitarne inspektore pored predmeta iz točke II. ovog Programa obuhvaća i predmet Nadležnost, organizacija i postupanje sanitarne inspekcije. Predmet Nadležnost, organizacija i postupanje sanitarne inspekcije obuhvaća slijedeće pravne izvore:

1. Zakon o sanitarnoj inspekciji ("Narodne novine", broj 53/86, 47/89 i 26/93)

2. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", broj 60/92)

3. Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe ("Narodne novine", broj 60/92)

4. Zakon o stavljanju lijekova u promet ("Narodne novine", broj 53/91)

5. Zakon o prometu otrova ("Narodne novine", broj 53/91)

6. Zakon o proizvodnji, prometu i korištenju otrova ("Narodne novine", broj 20/83)

7. Zakon o mjerama za zaštitu od ionizirajućih zračenja i za sigurnost nuklearnih objekata i postrojenja ("Narodne novine", broj 18/81 )

8. Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja i o posebnim mjerama sigurnosti pri upotrebi nuklearne energije ("Narodne novine", broj 53 /91)

9. Zakon o građenju ("Narodne novine", broj 77/92, 82/92)

10. Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 82/94)

11. Zakon o vodama ("Narodne novine", broj 53/90)

12. Zakon o zaštiti od buke (" Narodne novine", broj 11/90)

13. Zakon o zaštiti zraka ("Narodne novine", broj 48/95)

14. Zakon o privrednim prijestupima ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92)

15. Zakon o prekršajima ("Narodne novine", broj 2/73, 5/73, 21/74, 9/80, 25/84, 52/87, 27/88, 43/89, 8/90, 41/90, 59/90, 91/92)

VI.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 133-01/95-01/20

Urbroj: 534-04-18-95-1

Zagreb, 2. listopada 1995.

Ministar

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.