Zakoni i propisi - Pravni savjeti 82 12.10.1995 Obvezatne upute broj XII. Izbor zastupnika koje biraju pripadnici nacionalnih manjina u posebnim izbornim jedinicama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 31. stavka 1. točke 2. Zakona o izboru zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92, 27/92,1/93, 68/95) Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE

UPUTE BROJ XII. IZBOR ZASTUPNIKA KOJE BIRAJU PRIPADNICI NACIONALNIH MANJINA U POSEBNIM IZBORNIM JEDINICAMA

Pripadnici mađarske, talijanske, češke i slovačke, te rusinske i ukrajinske kao i njemačke i austrijske manjine biraju po jednog, a pripadnici srpske manjine tri zastupnika u posebnim izbornim jedinicama.

Izborne jedinice u kojima jednog, odnosno tri zastupnika biraju pripadnici nacionalnih manjina i njihova područja određena su člankom 7. Zakona o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 68/95).

Pravo pripadnika nacionalnih manjina da biraju svoje zastupnike u posebnim izbomim jedinicama pravo je ali ne i dužnost, što znači da pripadnici nacionalnih manjina mogu, ako to žele, birati zastupnike u izbornoj jedinici prema njihovom prebivalištu.

Pripadnici nacionalnih manjina ne mogu dva puta glasovati za kandidata u izbornim jedinicama u kojima se bira jedan, odnosno tri kandidata, tj. jednom u izbornoj jedinici određenoj za nacionalnu manjinu, a drugi puta u izbornoj jedinici prema njihovom prebivalištu.

U izbornim jedinicama koje su zakonom određene za pripadnike nacionalnih manjina u kojima se bira jedan zastupnik (l. izborna jedinica Buje; 2. izborna jedinica Osijek; 3. izborna jedinica Daruvar i 4. izborna jedinica Osijek) mogu glasovati samo oni pripadnici nacionalnih manjina koji na području tih izbornih jedinica imaju prebivalište. Svi ostali pripadnici nacionalnih manjina koji imaju prebivalište izvan područja tih izbornih jedinica; glasuju kao i ostali birači koji nisu pripadnici tih nacionalnih manjina. Pripadnici srpske manjine mogu glasovati

u 5. posebnoj izbornoj jedinici koja obuhvaća teritorij čitave Republike Hrvatske.

Nadležna tijela za vođenje popisa birača sastavit će poseban izvod iz popisa birača za izborne jedinice odnosno za biračka mjesta na kojima pripadnici nacionalnih manjina biraju jednog, odnosno tri zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske (izvod iz popisa birača za manjine). Taj izvod sastavlja se po podacima s kojima raspolaže nadležni organ i na temelju zahtjeva građana.

Pripadniku nacionalne manjine koji ne želi glasovati u posebnoj izbomoj jedinici određenoj za tu manjinu, birački odbor kod kojeg se nalazi izvod iz popisa birača za manjinu izdat će potvrdu da birač nije glasovao kao pripadnik nacionalne manjine. Na temelju te potvrde pripadnik nacionalne manjine moći će glasovati na biračkom mjestu prema svom prebivalištu.

Pripadniku nacionalne manjine koji želi glasovati u posebnoj izbornoj jedinici određenoj za tu manjinu, a na dan izbora se ne nalazi na popisu birača za pripadnike nacionalnih manjina u posebnoj izbornoj jedinici i na određenom biračkom mjestu, nadležno tijelo državne uprave izdat će potvrdu temeljem koje će takvom biraču biti omogućeno glasovanje u posebnoj izbornoj jedinici u kojoj pripadnici nacionalnih manjina biraju zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

Klasa: 013-01/95-01/01

Urbroj: 56605/95-138

Zagreb,10. listopada 1995.

Predsjednik

dr. Krunislav Olujić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.