Zakoni i propisi - Pravni savjeti 82 12.10.1995 Ispravak Zakona o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije objavljenom u "Narodnim novinama" broj 69 od 22. rujna 1995., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA NOVOUSTROJENIH JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

U članku 2. u III. Izbornoj jedinici pod a) iza broja: "II." treba stajati broj: "III.".

U IV. Izbomoj jedinici pod a) iza broja: "VII." treba stajati broj : "IX".

U V. Izbornoj jedinici pod a) iza riječi: "Velika Jazbina" trebaju stajati riječi: "Drežnik Podokićki, IV. i X. bloki".

U članku 4. - GRAD VELIKA GORICA:

U I. Izbornoj jedinici ispred riječi : "Dubranec" trebaju stajati riječi: "Bukovčak, Cerovski Vrh, Cvetković Brdo, Gustelnica, Jerebić, Petravec, Prvonožina, Vukomerić".

U II. Izbornoj jedinici iza riječi: "Mraclin" trebaju stajati riječi: "Ključić Brdo, Lazi Turopoljski, Mala Buna, Novo Selo Lekeničko, Ogulinec".

U III. Izbornoj jedinici ispred riječi: "Turopolje" trebaju stajati riječi: "Gornje Podotočje".

U IV. Izbornoj jedinici ispred riječi: "Novo Čiče trebaju stajati riječi: "Donje Podotočje, Jagodno, Lazina Čička, Ribnica".

U V. Izbornoj jedinici ispred riječi: "Ščitarjevo" trebaju stajati riječi: "Drenje Ščitarjevsko, Obrezina, Petina, Selnica Ščitarjevska", a ispred riječi: "Hrvatski velikani" trebaju stajati riječi: "Pleso i".

U IX. Izbornoj jedinici ispred riječi: "Kurilovec" trebaju stajati riječi: "Gradići, Petrovina Turopoljska i".

U članku 4. - GRAD ZAPREŠIĆ:

U I. Izbornoj jedinici iza riječi: "M. Tita" trebaju stajati riječi: "od kućnog broja 01 do kućnog broja 45 i od kućnog broja 02 do kućnog broja 54", iza riječi: "M. Gupca" trebaju stajati riječi: "od kućnog broja 39 do kućnog broja 77 i od kućnog broja 30 do kućnog broja 112, J. Petrekovića, M. Šestana, Trg žrtava fašizma od kućnog broja 13 do kućnog broja 17", iza riječi: "Z. Vinceka" trebaju stajati riječi: "I. Jurmana", a umjesto riječi: "Ivanec" trebaju stajati riječi: "Ivanec Bistranski".

U II. Izbornoj jedinici iza riječi: "J. B. Jelačića" trebaju stajati riječi : "od kućnog broja 01 do kućnog broja 37 i od kućnog broja 02 do kućnog broja 80", iza riječi: "P. Lončara" trebaju stajati riječi : "od kućnog broja 02 do kućnog broja 06", a iza riječi: "Trg žrtava fašizma" trebaju stajati riječi: "od kućnog broja 03 do kućnog broja 05 i od kućnog broja 02 do kućnog broja 04".

U III. Izbornoj jedinici iza riječi: "Trg mladosti" trebaju stajati riječi: "od kućnog broja 09 do kućnog broja 13 i od kućnog broja 10 do kućnog broja 14", iza riječi: "P. Lončara" trebaju stajati riječi: "od kućnog broja 51 do kućnog broja 111", a umjesto riječi: "I. Venda" trebaju stajati riječi: "I. Venela".

U IV. Izbornoj jedinici iza riječi: "A. Mihanovića" trebaju stajati riječi: "od kućnog broja 36 do kućnog broja 70 i od kućnog broja 37 do kućnog broja 47", iza riječi : "A. Šenoe" trebaju stajati riječi: "od kućnog broja 25 do kućnog broja 47 i od kućnog broja 92 do kućnog broja 174", iza riječi: "Lj. Gaja" trebaju stajati riječi : "od kućnog broja 32 do kućnog broja 64", a umjesto riječi: "mjesto Pojatno" trebaju stajati riječi: "dio mjesta Pojatno - ulica Matije Gupca od kućnog broja 01 do kućnog broja 99 i od kućnog broja 02 do kućnog broja 98".

U V. Izbornoj jedinici umjesto riječi: "Hruševec" trebaju stajati riječi: "Hruševec Kupljenski", umjesto riječi "Goju" treba stajati riječi "Gajec", umjesto riječi: "Jugoščak" treba stajati riječi "Jugovščak", a iza riječi: "M. Gupca" trebaju stajati riječi "od kućnog broja 100 do kućnog broja 998 i od kućnog broja 101 do kućnog broja 999".

U VI. Izbornoj jedinici iza riječi: "M. Tita" trebaju stajati riječi : "od kućnog broja 47 do kućnog broja 151 i od kućnog broja 56 do kućnog broja 132", a iza riječi: "M. Gupca" trebaju

stajati riječi: "od kućnog broja 01 do kućnog broja 37 i od kućnog broja 02 do kućnog broja 38".

U VII. Izbornoj jedinici iza riječi: "Trg žrtava fašizma" trebaju stajati riječi: "od kućnog broja 06 do kućnog broja 10", iza riječi: "Trg mladosti" trebaju stajati riječi: "od kućnog broja 01 do kućnog broja 07 i od kućnog broja 02 do kućnog broja 08", a iza riječi : "P. Lončara" trebaju stajati riječi : "od kućnog broja 01 do kućnog broja 49 i od kućnog broja 08 do kućnog broja 50".

U VIII. Izbornoj jedinici iza riječi: "J. B. Jelačića" trebaju stajati riječi : "od kućnog broja 82 do kućnog broja 998", iza riječi: "A. Šenoe" trebaju stajati riječi: "od kućnog broja 01 do kućnog broja 23 i od kućnog broja 02 do kućnog broja 90", a iza riječi: "A. Mihanovića" trebaju stajati riječi: "od kućnog broja 30 do kućnog broja 34".

U IX. Izbornoj jedinici iza riječi: "J. B. Jelačića". trebaju stajati riječi : "od kućnog broja 15 do kućnog broja 999", umjesto riječi: "J. Korica" trebaju stajati riječi: "J. Kosića", iza riječi: "A. Mihanovića" trebaju stajati riječi: "od kućnog broja 01 do kućnog broja 35 i od kućnog broja 02 do kućnog broja 38", a iza riječi: "Lj. Gaja" trebaju stajati riječi: "od kućnog broja 04 do kućnog broja 30 i od kućnog broja 09 do kućnog broja 65".

U članku 5. - OPĆINA STUPNIK:

U III. Izbornoj jedinici riječi: "Žitarka, Žitarka naselja, Žitarka put 1, Žitarka put 2, Žitarka put 3" treba brisati.

Klasa 015-01/95-01 / 14

Zagreb, 9. listopada 1995.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Mihovil Klapšić, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.