Zakoni i propisi - Pravni savjeti 82 12.10.1995 Ispravak Zakona o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske objavljenom u "Narodnim novinama" broj 68 od 21. rujna 1995., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

U članku 7. u 2. Izbornoj jedinici pod b) iza riječi: "Bilje" trebaju stajati riječi: "Cerna, Nuštar".

Klasa: 013-01/95-01/04

Zagreb, 9. listopada 1995.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Mihovil Klapšić, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.