Zakoni i propisi - Pravni savjeti 81 10.10.1995 Pravilnik o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 66. stavak 2. Zakona o zdravstyenoj zaštiti ("Narodne novine", br.15/93 i 11/94), ministar zdravstva po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE PODRUČJA NA KOJEM ĆE SE OSNIVATI LJEKARNE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za određivanje područja na kojem će se osnivati Ijekarne.

Članak 2.

Uvjeti za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne iz članka 1. ovoga Pravilnika su :

broj stanovnika,

medusobna udaljenost ljekarni u općinama i gradovima.

Članak 3.

Uvjet iz članka 2. točka 1. ovoga Pravilnika označava opskrbu lijekovima putem jedne ljekarne najmanje za 5.000 stanovnika s prebivalištem uključujući i stanovništvo s boravištem u općini ili gradu tijekom cijele godine.

Članak 4.

Uvjet iz članka 2. točka 2. ovoga Pravilnika označava udaIjenost jedne Ijekarne od druge najmanje 500 m cestovne udaljenosti.

Članak 5.

Na temelju uvjeta iz članka 2. ovoga Pravilnika, ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb županije odnosno Grada Zagreba obvezan je donijeti odluku o ukupno potrebnom broju ljekarni na području županije odnosno Grada Zagreba te izvijestiti ministra zdravstva o postojećem broju ljekarni.

Postojeće ljekarne s kojima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ima sklopljen ugovor o opskrbi lijekovima, sastavni su dio mreže ljekarni.

Članak 6.

Odluku iz članka 5. stavak 1. ovoga Pravilnika ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb županije odnosno Grada Zagreba obvežan je donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-01/43

Urbroj: 534-02-22-95-1

Zagreb, 28. rujna 1995.

Ministar

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.