Zakoni i propisi - Pravni savjeti 81 10.10.1995 Odluka o osiguranju dijela sredstava za isplatu mjesečnog dodatka uz mirovinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA HRVATSKE

Na temelju članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90, 21/92, 116/93 i 23/95) a u svezi s primjenom članka 2. stavka 2. Uredbe o utvrđivanju mjesečnog dodatka uz mirovinu ("Narodne novine", broj 66/95), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 21. rujna 1995., donosi

ODLUKU

O OSIGURANJU DIJELA SREDSTAVA ZA ISPLATU MJESEČNOG DODATKA UZ MIROVINU

Članak 1.

U skladu s Uredbom o utvrđivanju mjesečnog dodatka uz mirovinu ("Narodne novine", broj 66/95) iz sredstava Republićkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske osiguravaju se sredstva u visini 25% za isplatu mjesečnog dodatka uz mirovinu u mjesecu listopadu 1995.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 142-13/95-01/3289

Urbroj : 342-99-01 /95- 1

Zagreb, 21. rujna 1995.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.