Zakoni i propisi - Pravni savjeti 81 10.10.1995 Odluka o dopuni Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanju sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i članka 14. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj I/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 16. sjednici održanoj 4. listopada 1995. godine, donijelo je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O OSNOVICAMA, STOPAMA, NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJU SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaća nju sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 30/95 i 32/95) u članku 18. u stavci 1. u redu 7. iza riječi: "invalidnina" dodaju se riječi: "umanjena za zakonom propisane obvezne doprinose iz članka 9. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak."

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1.studenog 1995. godine.

Klasa: 411-01/95-01/106

Urbroj : 338-01 -24-95-1

Zagreb, 4. listopada 1995.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. dr. sci, Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.