Zakoni i propisi - Pravni savjeti 79 06.10.1995 Odluka o izmjeni Odluke o povećanju vrijednosti koeficijenata platnih razreda za pojedine službe
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 149. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", br. 74/94 i 1/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. listopada 1995. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O POVEĆANJU VRIJEDNOSTI KOEFICIJENATA PLATNIH RAZREDA ZA POJEDINE SLUŽBE

I.

U Odluci o povećanju vrijednosti koeficijenata platnih razreda za pojedine službe ("Narodne novine", br. 90/94, 22/95, 30/95 i 39/95) u točki IV. na kraju rečenice riječi: "do 30. rujna 1995. godine" zamjenjuju se riječima "do 31. prosinca 1995. godine".

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-02/94-01/14

Urbroj : 5030109-95-8

Zagreb, 5. listopada 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.