Zakoni i propisi - Pravni savjeti 79 06.10.1995 Ispravak Pravilnika o upisu pomorskih brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih isprava i knjiga, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis pomorskih brodova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROMETA I VEZA

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o upisu pomorskih brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih isprava i knjiga, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis pomorskih brodova, objavljenom u "Narodnim novinama", broj 65. od 13. rujna 1995. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O UPISU POMORSKIH BRODOVA U ODREĐENE UPISNIKE PODACIMA

Koji se unose u list a glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, Pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih Isprava i knjiga, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis pomorskih Brodova .

U Pravilniku o upisu pomorskih brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih isprava i knjiga, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis pomorskih brodova, u nazivu obrasca 6 i 7 umjesto riječi "Transcript of ship register" trebaju stajati riječi "Transcript of ship's register" i u obrascu broj 7. umjesto riječi "Certificate of cancellation of ship's register" trebaju stajati

riječi "Certificate of cancellation of ship's register".

Urbroj : 50501-95-767

Zagreb, 5. listopada 1995.

Glavni i odgovorni urednik

Marijan Prus, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">