Zakoni i propisi - Pravni savjeti 78 05.10.1995 Naredba o graničnim prijelazima i mjestima u kojima se obavlja obvezni zdravstveno-sanitarni nadzor nad prometom preko granice pošiljki koje podliježu ovom nadzoru te sanitarni nadzor nad državljanima Republike Hrvatske, njihovim stvarima i sredstvima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 32. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe ("Narodne novine", br. 60/92), članka 60. stavak 1. Zakona o zaštiti pklčanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" br. 60/92), članka 60. stavak 2. Zakona o zaštiti od ionizirajučih zračenja i o posebnim mjerama sigurnosti pri upotrebi nuklearne energije i članka 40. stavak 1. Zakona o prometu otrova ("Narodne novine" br. 53/91) ministar zdravstva donosi

NAREDBU

O GRANIČNIM PRIJELAZIMA I MJESTIMA U KOJIMA SE OBAVLJA OBVEZNI ZDRAVSTVENO-SANITARNI NADZOR NAD PROMETOM PREKO GRANICE POŠILJKI KOJE PODLIJEŽU OVOM NADZORU TE SANITARNI NADZOR NAD DRŽAVLJANIMA REPUBLIKE HRVATSKE, NJIHOVIM STVARIMA I SREDSTVIM

I.

Za sanitarni nadzor nad državljanima Republike Hrvatske, njihovim stvarima i sredstvima određuju se slijedeći granični prijelazi:

1. Zagreb (Zračna luka) 2. Osijek (Zračna luka)

3. Rijeka (Zračna luka i Pomorska luka) 4. Pula (Zračna luka i Pomorska luka) 5. Zadar (Zračna luka i Pomorska luka) 6. Split (Zračna Iuka i Pomorska luka) 7. Dubrovnik (Zračna luka i Pomorska luka) 8. Umag (Pomorska luka) 9. Mali Lošinj (Pomorska luka) 10. Korčula (Pomorska luka)

II.

Za obavljanje obveznog zdravstvenog nadzora nad uvozom namirnica i predmeta opće uporabe određuju se slijedeća mjesta pregleda:

1. Zagreb (Uvoz), Karlovac, Krapina, Sisak, sa sjedištem u Zagrebu,

2. Varaždin (Uvoz), Čakovec, Gorićan, Kotoriba, sa sjedištem u Varaždinu,

3. Koprivnica (Uvoz), Gola, Virovitica, sa sjedištem u Koprivnici,

4. Osijek (Uvoz), Vukovar, Vinkovci, Beli Manastir, Donji Miholjac, Slavonski Brod, sa sjedištem u Osijeku,

5. Rijeka (Uvoz)

6. Pula (Uvoz), Labin, Rovinj, Pazin sa sjedištem u Puli, 7. Umag (Uvoz), Buje, Buzet, Poreč, sa sjedištem u Umagu, 8. Zadar (Uvoz), Šibenik, sa sjedištem u Zadru

9. Split (Uvoz), Ploče, sa sjedištem u Splitu,

10. Dubrovnik (Uvoz), Korčula, sa sjedištem u Dubrovniku.

III.

Za obavljanje obveznog sanitarnog nadzora nad prometom preko granice otrova i izvora ionizirajućih zračenja određuju se slijedeći granični prijelazi:

a) Cestovni granični prijelazi:

1. Bregana 2. Macelj 3. Rupa 4. Pasjak 5. Goričan

6. Donji Miholjac

7. Kamensko

8. Lipovac

9. Slavonski Brod

b) Željeznički granični prijelazi :

1. Savski Marof

2. Kotoriba

3. Dobova - Ranžirni kolodvor Zagreb 4. Šapjane 5. Tovarnik

c) Pomorski granični prijelazi 1. Rijeka 2. Ploče 3. Split 4. Zadar 5. Šibenik

d) Zračni granični prijelazi 1. Zagreb 2. Rijeka 3. Split 4. Zadar

5. Dubrovnik

6. Osijek

IV.

Za obavljanje sanitarnog nadzora nad državljanima Republike Hrvatske te obveznog sanitarnog nadzora nad prometom preko granice otrova i izvora ionizirajućih zračenja, pored graninih prijelaza iz točke I. i III. ove Naredbe, ministar zdravstva može po potrebi odrediti i druge utvrđene granične prijelaze.

V.

Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o graničnim prijelazima i mjestima u kojima se obavlja obvezni zdravstveno-sanitarni nadzor nad prometom preko granice pošiljki koje podliježu ovom nadzoru te sanitarni nadzor nad državljanima Republike Hrvatske, njihovim stvarima i sredstvima ("Narodne novine" br. 55/93).

VI.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 300-01 /95-01 /3

Urbroj: 534-04-18-95-1

Zagreb, 20. rujna 1995.

Ministar

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">