Zakoni i propisi - Pravni savjeti 78 05.10.1995 Obvezatne upute OLS IV. o načinu uređivanja prostorija u kojima će se glasovati na biračkom mjestu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 29. stavka 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine" br. 90/92 i 69/95), Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE

OLS IV. O NAČINU UREĐIVANJA PROSTORIJA U KOJIMA ĆE SE GLASOVATI NA BIRAČKOM MJESTU

1. U prostorijama u kojima će se glasovati ne mogu se isticati stranački simboli, fotografije, umjetničke slike i drugi simboli i oznake, osim državnih simbola u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske kao što su: grb Republike Hrvatske, zastava Republike Hrvatske, te obilježje grada odnosno općine sukladno njihovom statutu.

2. Birački odbor, na svakom biračkom mjestu, dužan je neposredno prije otvaranja birališta, na vidljivom mjestu ispred prostorije u kojoj će se glasovati izvjesiti plakat sa potpunim općinskim odnosno gradskim listama i listama kandidata koji se biraju pojedinačno u izbornim jedinicama, za koje se glasuje.

3. Da bi se stvorile pretpostavke za valjano i zakonito provođenje izbora, a napose da se ne naruši tajnost glasovanja, prostorija određena za glasovanje mora biti uređena tako da nitko iz ostalog dijela prostorije ne može vidjeti kako je glasač popunio glasački listić, a što se može postići npr. tako da se prostor za glasovanje odijeli zavjesama, pregradama i slično.

4. Kako bi birač znao u koju će glasačku kutiju ubaciti pojedini glasački listić, birački odbor je dužan na prednju stranu svake glasačke kutije istaknuti glasački listić kojim se glasuje putem te glasačke kutije.

Predsjednik

dr. Krunislav Olujić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.