Zakoni i propisi - Pravni savjeti 78 05.10.1995 Obvezatne upute ols v. Način glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 29. stavka I. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine" br. 90/92 i 69/95), Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE

OLS V. NAČIN GLASOVANJA NEPISMENIH OSOBA, OSOBA S TJELESNOM MANOM, TE OSOBA KOJE SE NALAZE U BOLNICI, INVALIDNIH, BOLESNIH I NEPOKRETNIH OSOBA

1. Glasuje se osobno, što znači da nitko ne može glasovati putem druge osobe.

Iznimno birač koji zbog takve tjelesne mane (slijepa osoba, osoba bez ruku i slično) ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao glasovati osobno, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja če po njegovom ovlaštenju zaokružiti redni broj ispred imena kandidata za kojega birač glasuje, odnosno redni broj ispred liste za koju takav birač glasuje.

2. Kada birač nije u mogućnosti glasovati na biračkom mjestu (jer je u bolnici, bolestan kod kuće, zato što je invalidna ili nepokretna osoba i slično), ako izrazi želju da glasuje obavijestit će o tome birački odbor koji će mu omogućiti glasovanje.

U tu svrhu predsjednik biračkog odbora odredit će dva člana ili zamjenike članova koji će doći na mjesto gdje se birač nalazi i omogućiti mu tajno glasovanje.

Pritom će birač sam staviti svaki glasački listić u zasebnu omotnicu-kuvertu i zatvoriti je u prisutnosti članova biračkog odbora, koji će je kad dođu na biračko mjesto ubaciti u odgovarajuću glasačku kutiju. U tu svrhu, na omotnici - kuverti, upisat će se oznaka da se glasovalo za:

- člana općinskog odnosno gradskog vijeća, odnosno Skupštine Grada Zagreba i županijske skupštine za kojeg se glasuje pojedinačno u izbornoj jedinici;

- za listu općinskog odnosno gradskog vijeća, odnosno Skupštine Grada Zagreba i županijske skupštine.

Posebno se naglašava da će se glasovanje na opisani način obaviti samo u slučaju ako je birač dostupan biračkom odboru i kad je biračkom odboru u tom pravcu pravovremeno izrazio svoju želju da glasuje.

3. Glasovanje osoba iz točke 1. i 2. ovih Obvezatnih uputa posebno će se iskazati u zapisniku o radu biračkog odbora.

Klasa: 013-01/95-01/01

Urbroj: 56605-95-69

Zagreb. 2. listopada 1995.

Predsjednik

dr. Krunislav Olujić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.