Zakoni i propisi - Pravni savjeti 78 05.10.1995 Obvezatne upute broj XI. o sudjelovanju predstavnika političkih stranaka u radu izbornih komisija i biračkih odbora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 31. stavka 1. točke 2. Zakona o izboru zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92, 27/92,1/93, 68/95) Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE

BROJ XI. O SUDJELOVANJU PREDSTAVNIKA POLITIČKIH STRANAKA U RADU IZBORNIH KOMISIJA I BIRAČKIH ODBORA

1. U radu Izborne komisije Republike Hrvatske, izbornih komisija izbornih jedinica (dalje izborne komisije) i biračkih odbora, u izborima za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, može sudjelovati jedan predstavnik većinske stranke - Hrvatske demokratske zajednice i jedan predstavnik oporbenih stranaka.

2. Oporbene političke stranke svog predstavnika koji može sudjelovati u radu izbornih komisija i biračkih odbora određuju dogovorom, a ako se dogovor ne postigne do dana početka rada izbornih komisija, odnosno biračkih odbora, predstavnik oporbenih političkih stranaka odredit će se izmedu, od stranaka predloženih kandidata, kockom i to:

- pred Izbornom komisijom Republike Hrvatske za izborne komisije izbornih jedinica;

- pred izbornim komisijama izbornih jedinica za biračke odbore.

3. Kandidat za zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske ne može biti predstavnik političke stranke koji će sudjelovati u radu izbornih komisija ili biračkih odbora.

4. Izborne komisije i birađki odbori dužni su omogućiti predstavnicima političkih stranaka sudjelovanje u svom radu i to pri vršenju svih radnji u pripremi i provođenju izbora.

5. U radu izbornih komisija, prilikom rasprave o svim pitanjima, uz članove komisije i njihove zamjenike imaju pravo sudjelovati i predstavnici političkih stranaka koji prate rad tog izbornog tijela, ali odluku donose isključivo članovi komisije čiji sastav za svako zasjedanje utvrđuje predsjednik, odnosno njegov zamjenik prije početka sjednice.

6. Ako uredno obaviješteni predstavnici političkih stranaka ne pristupe zakazanoj sjednici izborne komisije sjednica će se održati u njihovoj odsutnosti.

7. Na sadržaj zapisnika o radu izbornog tijela predstavnici političkih stranaka mogu stavljati obrazložene primjedbe, koje se moraju unijeti u zapisnik, time da sadržaj unesenih primjedbi potpisuje predstavnik političke stranke koji je primjedbu stavio.

8. Na zahtjev predstavnika političke stranke koji je sudjelovao u radu izbornog tijela izdat će se preslika zapisnika sastavIjenog o radnji provedenoj u izbornom postupku.

Klasa: 013-01/95-01/01

Urbroj: 56605-95-71

Zagreb, 4. listopada 1995.

Predsjednik

dr. KrunisIav Olujić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.