Zakoni i propisi - Pravni savjeti 75 29.09.1995 Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLlKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Proglašavam Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republik Hrvatske na sjednici 20. rujna 1995.

Broj: 01-95-1575/1

Zagreb, 21. rujna 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Članak 1.

Ovim Zakonom ustanovljuju se općinska, županijska i vojna državna odvjetništva i utvrđuju njihova područja te određuju sjedišta u kojima će djelovati.

Članak 2.

Sjedište i mjesna nadležnost općinskih i županijskih državnih odvjetništava je :

1. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZLATARU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U ZLATARU

Općinsko državno odvjetništvo u Donjoj Stubici za područje Općinskog suda u Donjoj Stubici.

Općinsko državno odvjetništvo u Krapini za područje općinskih sudova u Krapini i Pregradi.

Općinsko državno odvjetništvo u Zaboku za područje općinskih sudova u Zaboku i Klanjcu.

Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru za područje Općinskog suda u Zlataru.

2. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SISKU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U SISKU

Općinsko državno odvjetništvo u Sisku za područje Općinskog suda u Sisku.

Općinsko državno odvjetništvo u Glini za područje općinskih sudova u Glini, Vojniću i Vrginmostu.

Općinsko državno odvjetništvo u Ivanić Gradu za područje Općinskog suda u Ivanić Gradu.

Općinsko državno odvjetništvo u Kutini za područje općinskih sudova u Kutini i Novskoj.

Općinsko državno odvjetništvo u Petrinji za područje općinskih sudova u Dvoru na Uni, Hrvatskoj Kostajnici i Petrinji.

3. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U KARLOVCU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U KARLOVC U

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu za područje općinskih sudova u Dugoj Resi, Karlovcu, Ozlju i Slunju.

Općinsko državno odvjetništvo u Ogulinu za područje Općinskog suda u Ogulinu.

4. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VARAŽDINU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U VARAŽDINU

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu za područje općinskih sudova u Novom Marofu i Varaždinu.

Općinsko državno odvjetništvo u Ivancu za područje Općinskog suda u Ivancu.

Općinsko driavno odvjetništvo u Ludbregu za područje Općinskog suda u Ludbregu.

5. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U KOPRIVNICI ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG

SUDA U KOPRIVNICI

Općinsko državno odvjetništvo u Đurđevcu za područje Općinskog suda u Đurđevcu.

Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici za područje Općinskog suda u Koprivnici.

Općinsko državno odvjetništvo u Križevcima za područje Općinskog suda u Križevcima.

6. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U BJELOVARU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG

SUDA U BJFLOVARU

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru za područje općinskih sudova u Bjelovaru, Čazmi i Garešnici.

Općinsko državno odvjetništvo u Daruvaru za područje općinskih sudova u Daruvaru i Grubišnom Polju.

7. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RlJECI ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA

U RIJECI

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci za područje općinskih sudova u Krku, Malom Lošinju i Rijeci.

Općinsko državno odvjetništvo u Crikvenici za područje općinskih sudova u Crikvenici i Rabu.

Općinsko državno odvjetništvo u Delnicama za područje općinskih sudova u Delnicama i Vrbovskom.

Općinsko državno odvjetništvo u Opatiji za područje Općinskog suda u Opatiji.

8. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U GOSPIĆU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U GOSPIĆU

Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću za područje općinskih sudova u Gospiću i Otoćcu.

Općinsko državno odvjetništvo u Senju za područje općinskih sudova u Pagu i Senju.

9. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VIROVITICI ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U VIROVITICI

Općinsko državno odvjetništvo u Slatini za područje općinskih sudova u Slatini i Orahovici.

Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici za područje Općinskog suda u Virovitici.

10. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U POŽEGI ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U POŽEGI

Općinsko državno odvjetništvo u Našicama za područje Općinskog suda u Našicama.

Općinsko državno odvjetništvo u Pakracu za područje Općinskog suda u Pakracu.

Općinsko državno odvjetništvo u Požegi za područje Općinskog suda u Požegi.

11. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SLAVONSKOM BRODU ZA PODRUČJE

ŽUPANIJSKOG SUDA U SLAVONSKOM BRODU

Općinsko državno odvjetništvo u Novoj Gradiški za područje Općinskog suda u Novoj Gradiški.

Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu za područje Općinskog suda u Slavonskom Brodu.

12. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZADRU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U ZADRU

Općinsko državno odvjetništvo u Benkovcu za područje općinskih sudova u Benkovcu i Obrovcu.

Općinsko državno odvjetništvo u Kninu za područje općinskih sudova u Donjem Lapcu, Gračacu, Kninu i Titovoj Korenici.

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru za područje općinskih sudova u Biogradu na moru i Zadru.

13. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U OSIJEKU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U OSIJEKU

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku za područje Općinskog suda u Osijeku.

Općinsko državno odvjetništvo u Belom Manastiiu za područje Općinskog suda u Belom Manastiru.

Općinsko državno odvjetništvo u Đakovu za područje Općinskog suda u Đakovu.

Općinsko državno odvjetništvo u Valpovu za područje općinskih sudova u Donjem Miholjcu i Valpovu.

14. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ŠIBENIKU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U ŠIBENIKU

Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku za područje općinskih sudova u Šibeniku i Drnišu.

15. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VUKOVARU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U VUKOVARU

Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima za područje Općinskog suda u Vinkovcima.

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru za područje Općinskog suda u Vukovaru.

Općinsko državno odvjetništvo u Županji za područje Općinskog suda u Županji.

16. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SPLITU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA, U SPLITU

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu za područje općinskih sudova u Kaštel Starom, Splitu, Starom Gradu, Supetru i Trogiru.

Općinsko državno odvjetništvo u Imotskom za područje Općinskog suda u Imotskom.

Općinsko državno odvjetništvo u Makarskoj za područje općinskih sudova u Makarskoj, Omišu i Vrgorcu.

Općinsko državno odvjetnišvo u Sinju za područje Općinskog suda u Sinju.

17. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI ZA PODRUČJE ŽUPANIlSKOG SUDA U PULI

Općinsko državno odvjetništvo u Bujama za područje općinskih sudova u Bujama i Buzetu.

Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu za područje općinskih sudova u Pazinu, Poreču i Labinu.

Općinsko državno odvjetništvo u Puli za područje općinskih sudova u Puli i Rovinju.

18. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U DUBROVNIKU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U DUBROVNIKU

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku za područje općinskih sudova u Dubrovniku i Korčuli.

Općinsko državno odvjetnišvo u Metkoviću za područje općinskih sudova u Metkoviću i Pločama.

19. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ČAKOVCU ZA PODRUČJE ŽUPANIJSKOG SUDA U ČAKOVCU

Općinsko driavno odvjetništvo u Čakovcu za područje Općinskog suda u Čakovcu.

20. ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U GRADU ZAGREBU ZA PODRUČJE

ŽUPANIJSKOG SUDA U GRADU ZAGREBU

Općinsko državno odvjetništvo u Dugom Selu za područje općinskih sudova u Dugom Selu i Svetom Ivanu Zelini.

Općinsko državno odvjetništvo u Jastrebarskom za područje Općinskog suda u Jastrebarskom.

Općinsko državno odvjetništvo u Samoboru za područje Općinskog suda u Samoboru.

Općinsko državno odvjetništvo u Sesvetama za područje Općinskog suda u Sesvetama.

Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici za područje Općinskog suda u Velikoj Gorici.

Općinsko državno odvjetništvo u Vrbovcu za područje Općinskog suda u Vrbovcu.

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu za područje Općinskog suda u Zagrebu.

Članak 3.

Sjedište i mjesna nadležnost vojnih državnih odvjetništava je:

1. Vojno državno odvjetništvo u Splitu za područje Vojnog suda u Splitu

2. Vojno državno odvjetništvo u Zagrebu za područje Vojnog suda u Zagrebu.

Članak 4.

Mjesna nadležnost županijskih državnih odvjetništava u predmetima iz djelokruga trgovačkih sudova utvrđuje se prema mjesnoj nadležnosti županijskih državnih odvjetništava iz članka 2. ovoga Zakona bez obzira gdje je sjedište trgovačkog suda.

Članak 5.

Županijska državna odvjetnišva u Zlataru, Koprivnici, Virovitici, Slavonskom Brodu, Vukovaru i Čakovcu i Općinsko državno odvjetništvo u Glini, Pazinu i Senju, počet će s radom nakon što ministar pravosuđa utvrdi da su osigurani uvjeti za rad državnog odvjetništva u odnosu na radni prostor i tehničku opremljenost sukladno standardima, imenovani državni odvjetnici, primljeni službenici i namještenici i osigurani drugi uvjeti za nesmetano djelovanje državnog odvjetništva te kada započnu s radom odgovarajući županijski sudovi i o tome donese odluku.

Do početka rada državnih odvjetništava iz stavka 1. ovoga članka poslove iz djelokruga ovih državnih odvjetništava obavljat će i to:

- za Županijsko državno odvjetništvo u Zlataru, Županijsko državno odvjetništvo u Gradu Zagrebu,

- za Županijska državna odvjetništva u Koprivnici i Virovitici, Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru,

- za Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu, čupanijsko državno odvjetništvo u Požegi,

- za Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru, Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku,

- za Županijsko državno odvjetništvo u Čakovcu, Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu,

- za Općinsko državno odvjetništvo u Senju, Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću,

- za Općinskn državno odvjetništvo u Glini, Općinsko državno odvjetništvo u Sisku,

- za Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu, Općinsko državno odvjetništvo u Poreču.

Članak 6.

Ministar pravosuđa ovlašten je odrediti drugo sjedište državnim odvjetništvima iz članka 2. i 3. ovoga Zakona kad ta državna odvjetništva, zbog posebnih okolnosti, nisu u mogućnosti djelovati u svojim sjedištima.

Članak 7.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske odredit će način i postupak za prenošenje arhive i nedovršenih predmeta.

Arhivu i nedovršene predmete preuzimaju županijska državna odvjetništva mjesno nadležna prema ovom Zakonu.

Članak 8.

Državna odvjetništva ustanovljena ovim Zakonom preuzet će službenike i namještenike zatečene na radu u državnim odvjetništvima na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

Službenici i namještenici zatečeni na radu na dan stupanja na snagu ovoga Zakona mogu se rasporediti na rad u drugo državno odvjetništvo u istom sjedištu samo na radno mjesto za koje je propisana školska sprema koju radnik ima i to najkasnije tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Uz pristanak službenika ili namještenika iz stavka 2. ovoga članka raspored se može izvršiti i u državno odvjetništvo izvan sjedišta državnog odvjetništva u kojem je zatečen na radu.

Rješenje o rasporedu iz stavka 2. i 3. ovoga članka donosi državni odvjetnik državnog odvjetništva u kojem je službenik ili namještenik zatečen na radu u suglasnosti s državnim odvjetnikom državnog odvjetništva u koji se raspoređuje.

Ako službenik ili namještenik ne postupi po rješenju o rasporedu, prestaje mu rad u roku šest mjeseci od dana donošenja rješenja.

Članak 9.

Vojna državna odvjetništva iz članka 3. ovoga Zakona počinju s radom danom prestanka važenja Uredbe, o organizaciji, radu i teritorijalnoj nadležnosti općinskih i okružnih javnih tužiteljstava u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 67/91).

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o teritorijalnoj nadležnosti i sjedištima općinskih i okružnih javnih tužiteljstava ("Narodne novine", br. 25/77., 50/78., 3/81. i 58/93.).

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 701-01/94-14/09

Zagreb, 20. rujna 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLlKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.