Zakoni i propisi - Pravni savjeti 75 29.09.1995 Uredba o izmjeni uredbe o privremenoj uporabi bonova pri prodaji naftnih derivata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 79/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. rujna 1995. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE
O PRIVREMENOJ UPORABI BONOVA PRI PRODAJI NAFTNIH DERIVATA

Članak 1.

U Uredbi o privremenoj uporabi bonova pri prodaji naftnih derivata ("Narodne novine", broj 8/95 i 23/95), u članku 1. riječi "do 30. rujna 1995. godine" zamjenjuju se riječima "do 31. prosinca 1995. godine".

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1995. godine.

Klasa:310-05/95-01/01

Urbroj: 5030105-95-6

Zagreb, 28. rujna 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.