Zakoni i propisi - Pravni savjeti 75 29.09.1995 Naredba o izmjenama Naredbe o visini zaštitne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 3. Zakona o zaštitnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Narodne novine", br. 36/95), ministar poljoprivrede i šumarstva uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra gospodarstva, donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA NAREDBE O VISINI ZAŠTITNE PRISTOJBE PRI UVOZU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

I.

U Naredbi o visini zaštitne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Narodne novine", br. 64/95), u točki 1. iznosi zaštitne pristojbe u sljedećim tarifnim brojevima i tarifnim oznakama Carinske tarife po jedinici mjere mijenjaju se i glase:

__________________________________________________________________________________

Tarifni Iznos

broj Tarifna Imenovanje Jedinica zaštitne

Carinske oznaka robe mjere pristojbe

tarife u kunama

__________________________________________________________________________________

08.05 Agrumi, svježi ili suhi :

__________________________________________________________________________________

0805.20 - mandarine (uključujući tangirske sadsumad mandarine);

hibridi agruma (klementina, vilking i sl.) kg 1.10

__________________________________________________________________________________

08.06. Grožde, svježe ili suho:

__________________________________________________________________________________

0806.10 - Svježe

ex. grožđe za preradu vina kg 1.05

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:011-02/95-01/118

Urbroj: 525-01-95-2

Zagreb, 27. rujna 1995.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivica Gaži, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.