Zakoni i propisi - Pravni savjeti 75 29.09.1995 Odluka o raspoređivanju sredstava za oporavak umirovljenika te za organizirano pružanje pomoći i njege druge osobe u 1995. Godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

Na temelju članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92., 116/93. i 23/95.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 21. rujna 1995., donosi

ODLUKU

O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA
ZA OPORAVAK UMIROVLJENIKA
TE ZA ORGANIZIRANO PRUŽANJE POMOĆI I NJEGE DRUGE OSOBE
U 1995. GODINI

Članak 1.

Iz sredstava Repnbličkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske raspoređuje se za oporavak umirovljenika te za organizirano pružanje pomoći i njege druge osobe, za godinu 1995, svota od 3.725.000 kn.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove odluke utvrđuju se za godini 1995. u svoti od 5,00 kn za jednog korisnika.

Članak 3.

Način raspodjele i kriteriji korištenja sredstava iz točke 1. ove odluke odredit će se posebnom odlukom.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-13/95-01/3287

Urbroj : 341-99-01 /95-4

Zagreb, 21. rujna 1995.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.