Zakoni i propisi - Pravni savjeti 75 29.09.1995 Ispravak Obvezatnih uputa broj III. o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Obvezatnim uputama broj III. o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske objavljenim u "Narodnim novinama" broj 72 od 26. rujna 1995. godine, te se daje

ISPRAVAK

OBVEZATNIH UPUTA BROJ III. O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ZASTUPNIKE U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Tekst "Važne napomene" u obrascu OZ-13 (glasački listić za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u izbornoj jedinici u kojoj se biraju tri zastupnika srpske etničke zajednice ili manjine) treba glasiti: "Glasački listić papunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred imena samo jednog kandidata za kojeg se glasuje".

Klasa: 013-01/95-01/01

Urbroj : 56605-95-42

Zagreb, 28. rujna 1995.

Predsjednik

dr. Krunislav Olujić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.