Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 28.09.1995 Odluka o raspisivanju izbora za članove Gradskog vijeća grada Zaprešića
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 5. Zakona o izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i up rave ("Narodne novine", broj 90/92 i 69/95), Vlada Republiki Hrvatske je na sjednici održanoj 28. rujna 1995. godine, donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZAPREŠIĆA

I.

Raspisuju se izbori za članove Gradskog vijeća Grada Zaprešića.

Za dan izbora određuje se nedjelja, 29. listopada 1995. godine

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-03/95-01/10

Urbroj:5030109-95-1

Zagreb, 28. rujna 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.