Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 28.09.1995 Odluka o raspisivanju izbora za članove Gradskog vijeća grada Sveti Ivan Zelina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 5. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 90/92 i-69/95), Vlada Republike Hrvatskeje na sjednici održanoj 28. rujna 1995. godine, donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA SVETI IVAN ZELINA

I

Raspisuju se izbori za članove Gradskog vijeća Grada Sveti Ivan Zelina.

Za dan izbora odreduje se nedjelja, 29. listopada 1995. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-03/95-01/07

Urbroj: 5030109-95-1

Zagreb, 28. rujna 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.