Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 28.09.1995 Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 21. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92, 1/93, 11/94. i 68/95.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. rujna 1995, godine, donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Kandidat za zastupnika u Saboru Republike Hrvatske koji se bira pojedinačnim izborom u izbornoj jedinici, koji na izborima dobije najmanje 6% glasova, ima pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 8.000,00 kuna.

II.

Politička stranka, čija državna lista odnosno posebna lista na izborima za zastupnike u Sabor Republike Hrvatske dobije najmanje 5% glasova, ima pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 80,000,00 kuna.

III.

Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz točaka I. i II. ove Odluke ostvaruju kandidati, odnosno političke stranke nakon objave rezultata izbora Izborne komisije Republike Hrvatske.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-01/95-01/05

Urbroj : 5030109-95-1

Zagreb, 28. rujna 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.