Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 28.09.1995 Odluka o utvrđivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 22. stavka 3. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine" broj 90/92. i 69/95.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. rujna 1995. godine, donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA NOVOUSTROJENIH JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

I.

Kandidati za članove Skupštine Grada Zagreba i Skupštine Zagrebačke županije izvan područja Grada Zagreba, koji se biraju pojedinaenim izborom u izbornoj jedinici, koji na izborima dohiju najmanje 10%, glasova, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 3.000,00 kuna.

Politička stranka, čija kandidatska Iista na izborima za Skupštinu Grada Zagreba i Skupštinu Zagrebačke županije izvan područja Grada Zagreba dobije najmanje 5% glasova, ima pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 30,000,00 kuna.

II.

Kandidati za članove gradskih vijeća gradova na području Zagrebačke županije, koji se biraju pojedinačnim izborom u izhornoj jedinici, koji na izborima dobiju najmanje 10% glasova, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 2.000,00 kuna.

Politička stranka, čija kandidatska lista na izborima za članove gradskih vijeća gradova na području Zagrebačke županije dobije najmanje 5% glasova, ima pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 20.000,00 kuna.

III.

Kandidati za članove općinskih vijeća općina na području Zagrebačke županije, koji se biraju pojedinačnim izborom u izbornoj jedinici, koji na izborima dobiju najmanje 10% glasova, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 1.500,00 kuna.

Politička stranka, čija kandidatska lista na izborima za članove općinskih vijeća općina na području Zagrebačke županije dobije najmanje 5% glasova, ima pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u iznosu od 15.000,00 kuna.

IV.

Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe iz točaka I., II. i III. ove Odluke ostvaruju kandidati, odnosno političke stranke nakon što mjerodavna izborna komisija jedinice lokalne samouprave i uprave objavi rezultate izbora.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-01/95-01/6

Urbroj : 5030109-95-1

Zagreb, 28. rujna 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.