Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 28.09.1995 Obvezatne upute broj IV. kandidiranje za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 31. stavka 1. točke 2. Zakona o izboru zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92, 27/92, 1/93, 68/95) Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE

BROJ IV. KANDIDIRANJE ZA IZBOR ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

1. Obvezatne upute br. Il o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske (sa oznakama, nazivima i sadržajem obrazaca) objavljene su u "Narodnim novinama" br. 70 od 22. rujna 1995. godine.

2. Obrasci za predlaganje kandidata (kandidiranje) za za stupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, kao i svi ostali obrasci za provodenje izbora mogu se nabaviti u pro davaonicama javnog poduzeća "Narodne novine":

- Benkovac

- Bjelovar l, P. Freradovića 9

- Čakovec, J.J. Strossmayera 8

- Đurđevac, Đ. Basaričeka 10

- Glina

- Jastrebarsko, Šetalište braće Kazić 7

- Karlovac, S. Radića 15

- Knin

- Koprivnica, Zrinski trg br. 3

- Krk, S. Radića bb

- Makarska, S. Radića 15

- Novska, Trg L. I. Oriovčanina 14

- Osijek, Trg Lava Mirskoga 2a

- Poreč, Trg slobode 2

- Požega, D. Lermana 2

- Pula, Ul. 1. maja 57

- Rijeka, M. Gupca 5

- Slavonski Brod, Naselje Slavonija 1/5

- Split, Kralja Zvonimira 25

- Šibenik, S. Radića 49

- Varaždin, Pavlinska 3

- Vinkovci, J. J. Strossmayera br. 2

- Virovitica, S. Radića br. 5

- Zagreb, Jurišićeva br. 1a; Trg hrvatskih velikana br 15 Avenija grada Vukovara br. 60; Trnjanska cesta br. 48; Martićeva 14a

Računanje izbornih rokova

3. Ako je rok za poduzimanje pojedine izborne radnje u skladu sa izbornim zakonom određen na dane, u rok se ne uračunava dan u koji pada dogadaj od kada treba računati trajanje roka, već se za početak roka uzima prvi idući dan.

Kandrdiranje

4. Kandidate za zastupnike i njihove zamjenike mogu predlagati u Republici Hrvatskoj registrirane političke stranke i birači pojedinačno i skupno.

Dvije ili više u Republici Hrvatskoj registriranih stranaka mogu predložiti jednog odnosno tri kandidata i njihove zamjenike i zajedničku državnu listu, odnosno posebnu listu.

Političke stranke predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.

Prijedlog potpisuje osoba koja prema statutu zastupa stranku, a potpis ne mora biti ovjeren.

Uz prijedlog kandidata za zastupnike u Sabor Republike Hrvatske nije potrebno priložiti očitovanje potpisano od osobe koja zastupa stranku, kojim se potvrđuje da je stranka predložila kandidata u skladu sa statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.

U prijedlogu kandidata obvezatno se navodi ime i prezime, nacionalnost, adresa i matični broj svakog predloženog kandidata, te ovjereni potpis kandidata na očitovanju o prihvaćanju kandidature. Ovjereni potpis na očitovanju kandidata o prihvaćanju kandidature odnosi se na sve kandidate i njihove zamjenike koji se prema Zakonu o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske biraju pojedinačno u izbornoj jedinici, kao i kandidate na državnoj listi (stranačkoj i nezavisnoj), odnosno posebnoj listi (stranačkoj i nezavisnoj).

Kandidati za zastupnike predloženi od birača ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke.

Birači predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike na temelju pravovaljano prikupljenih potpisa.

Prijedlog kandidature za izbor zastupnika i njegova zamjenika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u izbornoj jedinici u kojoj se bira jedan, odnosno tri zastupnika i njihovi zamjenici, mogu pravovaljano podržati samo birači s prebivalištem na području te izborne jedinice.

Ista osoba ne može se istovremeno kandidirati za izbor zastupnika za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u izbornoj jedinici u kojoj se bira jedan zastupnik, odnosno tri zastupnika i na državnoj listi, odnosno posebnoj listi, na izborima koji će se održati dana 29. listopada 1995. godine.

Kad birači predlažu kandidata za zastupnika i njegova zamjenika u izbornoj jedinici u kojoj se, prema Zakonu, bira jedan zastupnik i njegov zamjenik, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 400 potpisa.

U izbornim jedinicama u kojima pripadnici etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina biraju jednog zastupnika, odnosno tri zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske za pravovaljanost kandidature za svakog zastupnika potrebno je prikupiti 100 potpisa.

Kad birači predlažu državnu listu za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 5.000 potpisa.

Kad birači predlažu posebnu listu, za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 500 potpisa.

Odustanak od kandidature

5. Političke stranke koje su predložile pravovaljano prihvaćene državne ili posebne liste, mogu na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od državne odnosno posebne liste najkasnije do 8. listopada 1995. u 12,00 sati.

Pismena obavijest o odustanku mora prispjeti Izbornoj komisiji Republike Hrvatske do navedenog roka.

Odustanak jednog ili više kandidata s državne odnosno posebne liste nije moguć nakon prihvaćanja te liste, te se odustanak nekog od kandidata neće uvažiti i državna odnosno posebna lista ostaje pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata.

Kandidat za zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u izbornim jedinicama u kojima se bira jedan zastupnik, odnosno tri zastupnika, može odustati od kandidature najkasnije do 8. listopada 1995. u 12.00 sati.

Pismena obavijest o odustanku mora prispjeti do tog roka Izbornoj komisiji Republike Hrvatske, koja će ju odmah proslijediti nadležnoj Izbornoj komisiji izborne jedinice.

Odustati od kandidature za zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u izbornoj jedinici u kojoj se bira je dan odnosno tri zastupnika može:

- nezavisni kandidat pismenim očitovanjem;

- kandidat kojeg je predložila politička stranka uz pismenu suglasnost političke stranke i

- politička stranka koja je predložila kandidata uz njegovu pismenu suglasnost.

Odustanak kandidata ili stranke, bez uzajamne pismene suglasnosti neće se uvažiti.

Odustanak od kandidature za zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u izbornoj jedinici u koioj se bira jedan zastupnik, odnosno tri zastupnika odnosi se i na njihove zamjenike.

Zamjenik kandidata za zastupnika ne može odustati od kandidature.

Klasa:013-01/95-01/01

Urbroj: 56605-95-19

Zagreb, 26. rujna 1995.

Predsjednik

dr. Krunislav Olujić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.