Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 28.09.1995 Obvezatne upute broj VI. glasovanje osoba na službi u oružanim snagama, članova posada pomorskih i riječnih brodova i osoba lišenih slobode
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 2. i članka 35. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92.,1/93., 30/93.,11/94. i 68/95.) Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE

BROJ VI. GLASOVANJE OSOBA NA SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA, ČLANOVA POSADA POMORSKIH I RIJEČNIH BRODOVA I OSOBA LIŠENIH SLOBODE

1. Birači na službi u oružanim snagama i na služenju vojnog roka, članovi posada pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice i birači lišeni slobode glasovat će na izborima 29. listopada 1995. godine za zastupnika i njegovog zamjenika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske one izborne jedinice u kojoj imaju prebivalište, a ne za zastupnika izborne jedinice na području koje se nalazi biračko mjesto na kojem će glasovati.

2. Birači na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar uprave na prijedlog ministra obrane.

Birači koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar pomorstva.

Birači koji su lišeni slobode glasuju na biračkim mjestima koja će odrediti ministar pravosuđa.

3. Ministarstva obrane, pomorstva, prometa i veza i pravosuđa dužni su odmah nadležnom tijelu za popise birača dostaviti popise birača prema mjestu njihova prebivališta za birače:

- na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske i na služenju vojnog roka,

- koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice zateknu izvan granica Republike Hrvatske i

- koji su lišeni slobode.

Tijelo nadležno za popis birača dužno je pravovremeno sačiniti i dostaviti izvode iz popisa birača nadležnoj izbornoj komisiji radi pravovremene dostave izbornog materijala biračkim odborima.

4. Biračke odbore na biračkim mjestima na kojima će glasovati birači na službi u oružanim snagama, članovi posade pomorskih i riječnih brodova koji se zateknu izvan granica Republike Hrvatske i koji su lišeni slobode, imenuju izborne komisije one izborne jedinice na čijem području se nalaze navedena biračka mjesta:

Članove biračkih odbora za birače na službi u oružanim snagama imenovat će izborne komisije izbornih jedinica na čijem se području nalaze biračka mjesta.

Članove biračkih odbora za birače posada brodova imenovat će izborne komisije izbornih jedinica na čijem području se nalazi sjedište organizacije (poduzeća, društva) koje je vlasnik brodova na kojima se nalaze biračka mjesta.

Članove biračkill odbora za birače - osobe lišene slobode imenovat će izborne komisije izbornih jedinica na čijem se području nalaže ustanove u kojima se nalaze osobe lišene slobode.

5. Da bi navedene izborne komisije iz točke 4. ovih Obvezatnih uputa mogle imenovati članove biračkih odbora:

- Ministarstvo obrane Republike Hrvatske ili nadležna za povjedništva postrojbi Hrvatske vojske za koje je određeno biračko mjesto,

- uprave organizacija (poduzeća, društva) vlasnika broda na kojem je određeno biračko mjesto i

- Ministarstvo pravosuđa ili uprava ustanove u kojoj se nalaze osobe lišene slobode

HITNO će odgovarajućoj (nadležnoj) izbornoj komisiji do staviti prijedlog imena osoba koje će se imenovati u biračke odbore, vodeći pri tome računa o odredbi članka 29. stavka 5. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske, da te osobe ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke.

6. Birači iz ovih Obvezatnih uputa (osobe na službi u oružanim snagama, članovi posada pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice koji se na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske te osobe lišene slobode) glasuju za kandidate sa državne liste i za kandidate za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u onoj izbornoj jedinici, u kojoj imaju prebivalište.

7. Članovi posada pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice koji se na dan izbora zateknu u lukama Republike Hrvatske, mogu glasovati na biračkim mjestima svog prebivališta ili na biračkim mjestima luke u kojoj se nalazi brod

pod uvjetima iz članka 30. Zakona o popisu birača, tj. tako da se privremeno upišu u popis birača općine - grada u kojima se zateknu, a na temelju potvrde o upisu u popis birača koju im izdaje nadležno tijelo za popis birača mjesta njihovog prebivališta.

8. Biračka mjesta za birače na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske; posada brodova Hrvatske trgovačke mornarice i za osobe lišene slobode, neće se objaviti u oglasima sa popisom biračkih mjesta na području izbornih jedinica.

Klasa:013-01/95-01/01

Urbroj: 56605-95-30

Zagreb, 26. rujna 1995

Predsjednik

dr. Krunislav Olujić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.