Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 28.09.1995 Obvezatne upute broj X. rok i način dostave izbornog materijala izbornoj komisiji Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92, 27/92., 1/93.,11/94. i 68/95.), Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE

BROJ X. ROK I NAČIN DOSTAVE IZBORNOG MATERIJALA IZBORNOJ KOMISIJI REPUBLIKE HRVATSKE

1. Kad birački odbor utvrdi rezultate glasovanja na biračkom mjestu dana 29. listopada 1995. godine, zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom dužan je dostaviti Izbornoj komisiji izborne jedinice najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja birališta, dakle, najkasnije do 7,00 sati 30. listopada 1995. godine.

2. Izborna komisija izborne jedinice zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području u roku 24 sata od zatvaranja birališta, dakle, najkasnije do 19,00 sati 30. listopada 1995 godine.

3. Izborna komisija izborne jedinice dostavit će izborne rezultate sa svog područja Izbornoj komisiji Republike Hrvatske zajedno sa zapisnikom o svom radu kao i zapisnicima svih biračkih odbora (OZ-16 i OZ-19) najkasnije do 12,00 sati 31. listopada 1995. godine.

4. Izborni materijal iz točke 3. ovih obvezatnih uputa Izbornoj komisiji Republike Hrvatske dužan je predati za Izbornu komisiju predsjednik, član ili njihovi zamjenici.

5. Kako birački odbori na pomorskim i riječnim brodovima Hrvatske trgovačke mornarice, koji se zateknu na dan izbora izvan granica Republike Hrvatske u pravilu nisu u mogućnosti dostaviti u odredeno vrijeme izborni materijal izbornim komisijama izbornih jedinica, to se ti birački odbori ovlašćuju da o rezultatu glasovanja na brodovima obavijeste nadležne izborne komisije najkraćim putem (telefaks, telegram i slično).

Klasa:013-01/95-01/01

Urbroj : 56605-95-34

Zagreb, 26. rujna 1995.

Predsjednik

dr. Krunislav Olujić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.