Zakoni i propisi - Pravni savjeti 74 28.09.1995 Drugi Ispravak obvezatnih uputa broj II. o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Obvezatnim uputama broj II. o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske, objavljenim u "Narodnim novinama" br.10 od 22. rujna 1995. godine, te se daje

DRUGI ISPRAVAK

OBVEZATNIH UPUTA BROJ II. O OBRASCIMA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ZASTUPNIKE U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

U točki 4. u nazivu obrasca OZ-1 iza riječi "kandidata za" dodaje se riječ "izbor".

U točki 4. u nazivu obrasca OZ-2 iza riječi "kandidata za" dodaje se riječ "izbor".

Naziv obrasca OZ-1 u prilogu ovih Obvezatnih uputa treba glasiti: "Prijedlog kandidata za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u izbornoj jedinici u kojoj se bira jedan zastupnik i njegov zamjenik".

Naziv obrasca OZ-2 u prilogu ovih Obvezatnih uputa treba glasiti: "Obrazac potpisanih birača koji podržavaju kandidata za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u izbornim jedinicama u kojima se bira jedan zastupnik".

Klasa:013-01/95-01/01

Urbroj:56605-95-16/1

Zagreb, 27. rujna 1995.

Predsjednik

dr. Krunislav Olujić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.