Zakoni i propisi - Pravni savjeti 71 25.09.1995 Uredba o davanju koncesije za izgradnju i korištenje "Jadranske autoceste" dionica Dragonja - Pula i Kanfanar-Pazin - Matulji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 79/94), članka 5. stavak 1. Zakona o koncesijama ("Narodne novine", broj 89/92) i članka 8. stavak 1. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 56/91 - pročišćeni tekst, 61/91, 26/93, 109/93, 52/93), Vlada Republike Hrvatske na sjednici odrianoj 21. rujna 1995. godine donijela je

UREDBU

O DAVANJU KONCESIJE ZA IZGRADNJU I KORIŠTENJE "JADRANSKE AUTOCESTE"DIONICA DRAGONJA - PULA I KANFANAR-PAZIN - MATULJI"

Članak 1.

Koncesionarskom društvu "BINA-ISTRA", d.d. sa sjedištem u Puli, Ciardini 2/1 (u daljnjem tekst: Koncesionar) daje se koncesija za financiranje i provedbu glavnog izvedbenog projekta, građevinskih radova, upravljanje i održavanje autocesta s naplatom cestarine, dionica Dragonja - Pula i Kanfanar - Pazin - Matulji (I. i II. faza) "Jadranske autoceste".

Koncesija prestaje onog dana kada se navrši 28 godina od puštanja u promet prve faze i/ili kada se navrši 14 godina od puštanja u promet druge faze, a najkasnije nakon 35 godina od puštanja u promet prve faze.

Članak 2.

Između Republike Hrvatske kao davatelja koncesije i Koncesionara zaključit će se Ugovor o koncesiji sukladan "Nacrtu ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje "Jadranske autoceste - dionica Dragonja - Pula i Kanfanar - Pazin - Matulji" od 20. rujna 1995. godine".

Komisija za provedbu natječaja za izgradnju autocesta u Republici Hrvatskoj može s Koncesionarom dogovarati prije zaključenja Ugovora o koncesiji izmjene i dopune u odncsu na Nacrt ugovora o koncesiji iz stavka 1. ovog članka koje ne odstupaju od osnovnog sadržaja ugovora, te usuglašavati priloge uz Ugovor o koncesiji,

Ugovor o koncesiji u ime Republike Hrvatske potpisat će Ministar pomorstva, prometa i veza.

Nadzor nad provođenjem Ugovora o koncesiji provodi Direkcija za javne investicije.

Članak 3.

Koncesionaru se određuju porezne olakšice tako da se Koncesionara oslobađa plaćanja poreza na dobit, za razdoblje prvih 14 godina koncesionarskog razdoblja, te da se Koncesionara oslobada plaćanja poreza na prihod od cestarine za čitavo vrijeme trajanja koncesije.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-03/95-01/07

Urbroj: 50301-95-1

Zagreb, 21. rujna 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.