Zakoni i propisi - Pravni savjeti 71 25.09.1995 Ispravak Naredbe o visini zaštitne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Nakon obavljenog usporedivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Naredbi o visini zaštitne pristojbe pri uvozu poljoprivcednih i prehrambenih proizvoda objavljenoj u "Narodnim novinama" broj 64/95 od 8. rujna 1995., te se daje

ISPRAVAK

NAREDBE O VISINI ZAŠTITNE PRISTOJBE PRI UVOZU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

U točki 1. Naredbe pod tarifnim brojem Carinske tarife 16.02, a pod tarifnom oznakom "1602.20 - proizvodi od jetre bilo koje životinje" u koloni "5 Iznos zaštitne pristojbe u kunama" treba stajati broj "9.30".

Klasa: 401-1/95-1/20.

Urbroj: 525-01-95-1

Zagreb,19. rujna 1995.

Ministar

Ivica Gaži, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.