Zakoni i propisi - Pravni savjeti 70 22.09.1995 Obvezatne upute broj I. o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 3,1. stavak 1. točka 2. Zakona o izbocu zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne navine" br. 22/92, 27/92,1/93, 68/95) Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE

BROJ I. O REDOSLIJEDU IZBORNIH RADNJI I TIJEKU ROKOVA PO ZAKONU O IZBORIMA ZASTUPNIKA U SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

1. Odluka predsjednika Republike Hrvatske o raspisivanju

izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske objavljena u Narodnim novinama 22. rujna 1995. godine ("Narodne novine" br. 69 od 22. rujna 1995. godine).

2. Rokovi teku od dana 23. rujna 1995. godine u 00:00 sati 3. Prijedlozi kandidata za zastupnike i njihove zamjenike koji se biraju pojedinačno u izbornoj jedinici moraju prispjeti lzbornoj komisiji izborne jedinice najkasnije u roku od 14 dana, dakle do:

6. listopada 1995. godine 24:00 sati

(Članak 15. stavak 1.)

4. Prijedlozi državnih lista i posebnih lista moraju prispjeti Izbornoj komisiji Republike Hrvatske najkasnije u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora, dakle do:

6. listopada 1995. godine u 24:00 sati

(članak 15. stavak 1.)

5. Izborna komisija izborne jedinice mora sastaviti i objaviti listu kandidata izborne jedinice u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih obvezatnih uputa, dakle do

8. listopada 1995. godine 24:00 sati

(Članak 16. stavak 1.)

6. Liste kandidata izborne jedinice moraju se objaviti u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji.

(Članak 16. stavak 2.)

7. Izborna komisija Republeke Hrvatske mora objaviti sve pravovaljane predložene državne liste i posebne liste, te zbirnu listu državnih lista i zbirnu listu posebnih lista u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 4. ovih obvezatnih uputa, dakle do 8. listopada 1995. godine 24:00 sati

(Članak 16. stavak 2. i 3.)

8. Državne liste i posebne liste, te zbirna lista državnih lista i zbirna lista posebnih lista moraju se objaviti u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i na Hrvatskoj radio-televiziji.

(članak 16. stavak 2. i 3.)

9. Izborna komisija Republike Hrvatske će dostaviti hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima radi javne objave sve prihvaćene državne liste i posebne liste kao i zbirnu listu državnih lista te zbirnu listu posebnih lista u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 4. ovih obvezatnih uputa, dakle do 8. listopada 1995. godine 24:00 sati

(Članak 16. stavak 4.)

10. Izborna promidžba traje od dana objave lista kandidata izbornih jedinica, zbirne liste državnih lista i zbirne liste posebnih lisća, pa do 24 sata prije izbora, dakle od 9. listopada 1995. godine 00:00 sati do 27. listopada 1995. godine 24:00 sati

(Članak 18.)

11. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje od 28. listopada 1995. godine 00:00 sati do 29. listopada 1995. godine 24:00 sati

(Članak 20.)

12. Izborna komisija izborne jedinice mora imenovati članove i zamjenike članova biračkog odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za zastupnike, dakle do 23. listopada 1995. godine 24:00

(Članak 33. stavak 3.)

13. Izborna komisija Republike Hrvatske za biračka mjesta u inozemstvu, a izborne komisije izbornih jedinica za područje Republike Hrvatske, objavit će biračka mjesta s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu najkasnije pet dana prije održavanja izbora, dakle do 23. listopada 1995. godine 24:00 sati

(Članak 34. stavak 3.)

14. Ministar uprave na prijedlog ministra obrane odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači u službi u oružanim snagama Republike Hrvatske. Ministar pomorstva odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači, koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova hrvatske trgovačke mornarice na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske. Ministar pravosuda odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači lišeni slobode najkasnije do 23. listopada 1995. 24:00 sati (Članak 35. u svezi s člankom 34. stavak 3.) 15. Glasovanje traje neprekidno 29. listopada 1995. godine od 7:00 do 19:00 sati.

Biračima koji su se zatekli na biralištu omogućit će se da glasuju i nakon 19 sati.

(Članak 42. stavak 1.)

16. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu, s ostalim izbornim materijalom, izbornoj komisiji izborne jedinice, najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle 30. listopada 1995. godine do 7:00 sati

(Članak 47. stavak 1.)

17. Birački odbor u hrvatskom diplomatsko-konzularnom predstavništvu i inozemnom uredu dostavlja izborne materijale neposredno Izbornoj komisiji Republike Hrvatske u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do 30. listopada 1995. godine u 7:00 sati po lokalnom vremenu (Članak 47. stavak 2.)

18. Izborna komisija izborne jedinice zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od sata zatvaranja birališta, dakle do 30. listopada 1995. godine u 19:00 sati

(Članak 48. stavak 1.)

19. Izborna komisija Republike Hrvatske odredit će način i rok u kojem joj izborna komisija izborne jedinice mora dostaviti izborne rezultate na svom području zajedno sa zapisnikom o svom radu.

(Članak 48. stavak 2.)

20. Izborna komisija Republike Hrvatske utvrduje rezultate izbora za zastupnike na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima, u svim izbornim jedinicama u Republici.

(Članak 50.)

21. Izborna komisija Republike Hrvatske, kad utvrdi rezultate glasovanja za zastupnike, objavit će odmah :

1. - broj birača upisanih u popise birača;

- broj birača koji su glasovali u svakoj izbornoj jedinici;

- koliko je glasova dobio pojedini kandidat u svakoj izbornoj jedinici;

- koliko je glasova dobila pojedina državna lista, odnosno posebna lista i

- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića.

2. - ime i prezime kandidata koji je izabran u svakoj izbornoj jedinici u kojoj se bira jedan zastupnik.

3. - imena i prezimena kandidata koji su izabrani u izbornoj jedinici u kojoj pripadnici srpske etničke zajednice ili manjine biraju tri zastupnika.

4. - broj zastupničkih mjesta koja je dobila svaka državna lista odnosno posebna lista

-i imena i prezimena kandidata sa svake driavne liste, odnosno posebne liste koji su izabrani za zastupnike.

(Članak 51.)

Zaštita izbornog prava

22. Ustavnost i zakonitost izbora za zastupnike u Sabor Republike Hrvatske nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske i rješava izborne sporove.

(Članak 53.)

23. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja može podnijeti :

politička stranka, dvije ili više političkih stranaka, odnosno birači koji su predložili kandidata za zastupnika, državnu listu, odnosno posebnu listu;

- kandidati za zastupnika.

(Članak 54. stavak 1.)

24. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora može podnijeti samo ona politička stranka, dvije ili više političkih stranaka i birači, o čijim se kandidatima za zastupnika, na državnim listama odnosno posebnim listama glasovalo, te kandidati za zastupnike o kojima se glasovalo.

(Članak 54. stavak 2.)

25. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i u postupku izbora za zastupnike podnosi se Izbornoj komisiji Republike Hrvatske u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana

(Članak 55. stavak 1.)

26. Izborna komisija Republike Hrvatske dužna je donijeti rješenje o prigovoru u roku od

48 sati od isteka dana kada joj je dostavljen prigovor, odnosno od isteka dana kada su joj dostavljeni izborni materijali na koje se podnosi prigovor, dakle od 00:00 sati idućeg dana (Članak 55. stavak 2.)

27. Protiv rješenja Izborne komisije Republike Hrvatske podnositelji prigovora, kao i kandidati za zastupnike imaju pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Žalba se podnosi putem Izborne komisije Republike Hrvatske.

28. Žalba se podnosi u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je primljeno pobijano rješenje, dakle od 00:00 sati idućeg dana

(Članak 57. stavak 2.)

29. Ustavni sud Republike Hrvatske duian je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od isteka dana primitka žalbe, dakle 00:00 sati idućeg dana

(Članak 57. stavak 5.)

30. Podneseni prigovor, odnosno žalba, ne odgadaju obavljanje izbornih radnji propisanih Zakonom, pa ni objavljivanje rezultata izbora.

(Članak 58.)

Klasa 013-01/95-01/01

Urbroj : 56605/95-4

Zagreb, 22. rujna 1995.

Predsjednik

dr. Krunislav Olujić, v. r