Zakoni i propisi - Pravni savjeti 67 20.09.1995 Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. stavak 1. Zakona o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava odredenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. rujna 1995. godine donijela

ODLUKU

O PRIJENOSU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Osnovnoj školi "Tisno", Tisno, prenose se u vlasništvo, nekretnine označene kao: čest.zem.br. 2949, zk.ul.br. 4166, čest.zem.br. 2951/1, zk.ul.br. 4287, čest.zem.br. 2951/2, zk.ul.br. 3302, čest.zem.br. 2952, zk.ul.br. 4534, čest.zem.br. 2954/1, zk.ul.br. 4277, čest.zem.br. 2955, zk.ul.br. 4277, čest.zem.br. 2956, zk.ul.bc. 3755, čest.zem.bc. 2957, zk.ul.br. 3755, čest.zem.br. 2958, zk.ul.br. 4334, čest.zem.br. 2959, zk.ul.br. 4333, čest.zem.br. 2960/1, zk.ul.br. 4398, čest.zem.br. 2960/2, zk.ul.br. 4240, čest.zem.br. 2961, zk.ul.br. 668, čest.zem.br. 2962, zk.ul.br. 4335, sve k.o. Tisno, vlasništvo Republike Hrvatske.

II.

Stručne i administrativne poslove u vezi s provedbom ove Odluke obavlja Ured za upravljanje imovinom Republike Hrvatske.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa:940-01/95-01/01

Urbroj : 5030104-95-41

Zagreb,14. rujna 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r