Zakoni i propisi - Pravni savjeti 66 15.09.1995 Odluka o prestanku dužnosti dosadašnjeg predsjednika i zamjenika predsjednika u Izbornoj komisiji Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 21. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske i članka 30. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 22/1992), Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 6. rujna 1995. godine donio je

ODLUKU

O PRESTANKU DUŽNOSTI DOSADAŠNJEG PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA U IZBORNOJ KOMISIJI REPUBLIKE HRVATSKE

Utvrduje se da su izborom Milana Vukovića dosadašnjeg predsjednika Izborne komisije Republike Hrvatske i dr. Velimira Belajca, dosadašnjeg zamjenika predsjednika lzborne komisije Republike Hrvatske, za suce Ustavnog suda Republike Hrvatske, prestale njihove dužnosti u lzbornoj komisiji Republike Hrvatske, na temelju članka 123. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske.

Broj: Su-106/1995-4

Zagreb, 6. rujna 1995.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.