Zakoni i propisi - Pravni savjeti 65 13.09.1995 Odluka o ukidanju Zavoda za preodgoj maloljetnika u Glini i osnivanju Kaznenog zavoda zatvorenog tipa u Glini i Zavoda za preodgoj maloljetnika u Turopolju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 29. stavka 1. Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", br. 21/74, 34/14, 55/88, 19/90 i 66/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. rujna 1995. godine donijela

ODLUKU

O UKIDANJU ZAVODA ZA PREODGOJ MALOLJETNIKA U GLINI I OSNIVANJU KAZNENOG ZAVODA ZATVORENOG TIPA U GLINI I ZAVODA ZA PREODGOJ MALOLJETNIKA U TUROPOLJU

I.

Ukida se Zavod za preodgoj maloljetnika u Glini.

II.

Na prostoru ukinutog Zavoda za preodgoj maloljetnika u Glini osniva se Kazneni zavod zatvorenog tipa u Glini.

III.

Osniva se Zavod za preodgoj maloljetnika u Turopolju.

IV.

Ovu Odluku provest će ministar pravosuđa.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa:730-02/95-01/01

Urbroj: 5030109-95-1

Zagreb, 7. rujna 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.