Zakoni i propisi - Pravni savjeti 65 13.09.1995 Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u 1995/96. Školskoj godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", broj 19/92, 26/93, 27/93. i 50/95.), ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVE I TRAJANJU ODMORA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U 1995/96. ŠKOLSKOJ GODINI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrduje početak i završetak nastavne godine, trajanje polugodišta te odmori učenika u srednjim školama u 1995/96. školskoj godini.

Članak 2.

Nastavna godina u srednjim školama počinje 4. rujna 1995. i završava 15. lipnja 1996. godine, odnosno 18.svibnja 1996. godine za završne razrede.

Nastavna godina se organizira u dvapolugodišta. Prvo polugodište traje od 4. rujna do 23.prosinca 1995. godine, a drugo polugodište od 22. siječnja do 15. lipnja 1996.

Članak 3.

Nastava se u srednjim školama planira na osnovu 35, a za završne razrede 32 nastavna tjedna. Nastava se organizira u petodnevnim ili šestodnevnim radnim tjednima, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

Ako se nastava ne organizira i izvodi sukladno stavku 2. ovog članka, odluku o organizaciji nastave u petodnevnim ili šestodnevnim radnim tjednima donosi županijski ured, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za školstvo uz prethodnu suglasnost Ministarstva prosvjete i športa.

Članak 4.

Tijekom 1995/96. školske godine učenici srednjih škola imaju zimski, proljetni i ljetni odmor.

Zimski odmor traje od 27. prosinca 1995. godine do 20. siječnja 1996. godine, proljetni odmor traje od 4. do 13. travnja 1996. godine a ljetni odmor traje od 17. lipnja do 31. kolovoza 1996. godine, osim za učenike koji pripremaju i polažu završne ispite, maturu i popravne ispite i učenike koji u to vrijeme imaju praktičnu nastavu ili nastavnu praksu što se uređuje godišnjim planom i programom rada škole, nastavnim planom i programom i drugim normativima u skladu sa zakonom.

Članak 5.

Nastava se u 1995/96. školskoj godini može pcoduljiti i iza 15. lipnja 1996. godine ako škola ne izvede nastavni plan i program te planirani broj nastavnih tjedana sukladno članku 3. stavak 1. ovog Pravilnika.

Odluku o produljenju nastave donosi županijski red, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za školstvo, uz prethodnu suglasnost Ministarstva prosvjete i športa.

Članak 6.

U posebnim okolnostima koje se nisu mogle predvidjeti, škola može odstupiti od rokova utvrđenih ovim Pravilnikom, o čemu odluku donosi Ministarstvo prosvjete i športa na prijedlog županijskog ureda odnosno gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za školstvo.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-01/95-01-222

Urbroj: 532-02-2/4-95-01

Zagreb, 21. kolovoza 1995.

Ministar

Ljilja Vokić, prof., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.