Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 08.09.1995 Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Skakavac
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 40/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. rujna 1995. godine, donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POVJERENIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U OPĆINI SKAKAVAC

1. Imenuje se Vlado Jelkovac, povjerenikom Vlade Republike Hrvatske u Općini Skakavac.

2. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske dužan je nastupiti na dužnost danom primitka ovog Rješenja.

3. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske može imenovati pomoćnika koji će mu pomagati u radu, te ima ovlasti utvrđene Zakonom o Vladi Republike Hrvatske i Zakonom o lokalnoj samoupravi i upravi, te Odlukom Vlade Republike Hrvatske o ovlastima povjerenika Vlade Republike Hrvatske za uspostavu lokalne samouprave u oslobođenim jedinicama lokalne samouprave.

4. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske i ministru uprave. Izvješća o svom radu povjerenik Vlade Republike Hrvatske podnosi Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva uprave.

5. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

6. Ovo Rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama".

Klasa : 080-02/95-01 /95

Urbroj: 50304/2-95-01

Zagreb, 4. rujna 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.