Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 08.09.1995 Naputak o izdavanju svjedodžbi o završenom srednjoškolskom obrazovanju učenicima koji su školske godine 1987/88. I 1988/89. Završili iv. Godinu programa odgojno-obrazovne struke
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 70. i članka 98. stavka 2. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine" 19/92 i 27/93), ministar prosvjete i športa donosi

NAPUTAK

O IZDAVANJU SVJEDODŽBI O ZAVRŠENOM SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU UČENICIMA KOJI SU ŠKOLSKE GODINE 1987/88. i 1988/89. ZAVRŠILI IV. GODINU PROGRAMA ODGOJNO-OBRAZOVNE STRUKE

I

Učenici koji su školske godine 1987/88. i 1988/89. završili IV. godinu programa odgojno-obrazovne struke i time stekli stručnu spremu IV. stupnja bez obveze polaganja završnog ispta, imaju pravo od škole u kojoj su pohadali odnosno stekli navedenu stručnu spremu, odnosno od njezinog pravnog sljednika, zatražiti da im se uvjerenje o završenom četverogodišnjem obrazovanju u programu odgojno-obrazovne struke zamijeni razrednim svjedodžbama te svjedodžbom o razrednom ispitu propisanima Pravilnikom o sadržaju i obliku razrednih svjedodžbi, te svjedodžbi o maturi i završnom ispitu u srednjim školama ("Narodne novine" 44/94 i 31/95).

II.

Svjedodžbe iz točke 1. ovoga naputka škole su dužne izdati učenicima na njihov zahtjev.

III.

Ovaj naputak stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-03/95-01-1058

Urbroj : 532-02-6/95-01

Zagreb, 28. kolovoza 1995.

Ministar

Ljilja Vokić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.