Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 08.09.1995 Odluka o dopuni Odluke o obveznom upisu blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 2., članka 13. stavka 3. i članka 67. stavka 1. točke 9. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95 - Pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 4. rujna 1995. godine donio je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O OBVEZNOM UPISU BLAGAJNIČKIH ZAPISA NARODNE BANKE HRVATSKE

I.

U Odluci o obveznom upisu blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95, 40/95, 47/95 i 56/95), u točki II. iza stavka 7. dodaju se stavak 8. i 9. koji glase:

"Banke upisuju obvezne blagajničke zapise po stopi od 2,0% na izračunati prosjek depozita za obračun obvezne rezerve u obračunskom razdoblju od 31. 07. 1995. - 27. 08.1995.

Banke upisuju obvezne blagajničke zapise po stopi od 2,2% na izračunati prosjek depozita za obračun obvezne rezerve u obračunskom razdoblju od 14. 08. - 10. 09. 1995."

II.

U točki III. iza stavka 7. dodaju se stavak 8. i 9. koji glase: "Banke upisuju ukupan obračunati iznos iz točke II. stavak 8., na dan 13. 09. 1995. godine, uplatom obračunatog iznosa na tekući račun Narodne banke Hrvatske.

Banke upisuju ukupan obračunati iznos iz točke II. stavak 9. na dan 27. 09. 1995. godine, uplatom obračunatog iznosa na tekući račun Narodne banke Hrvatske".

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 322/95.

Zagreb, 4. rujna 1995

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.