Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 08.09.1995 Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROMETA I VEZA

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su greške u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, objavljenom u "Narodnim novinama" broj 58 od 9. kolovoza 1995. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA

U članku 8. stavak 3. iza riječi"međumjesnom" trebaju stajati riječi "i međunarodnom".

U članku 18. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama kojim se mijenja članak 46. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama u stavku 4. početni dio teksta: "Na vozila iz stavka 3" treba glasiti: "Na ostala vozila iz stavka 1. točka 2. i 5." a iza riječi "uvjetima vozila" dodati riječi: "u prometu".

Klasa: 011-01/95-01/51

Urbroj: 530-01-95-14 MA/KK

Zagreb, 25. kolovoza 1995.

Ministar

Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.