Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 01.09.1995 Odluka o utvrđivanju interesa republike hrvatske za rekonstrukciju ceste MC-5 i MC-6 dionice Žuta Lokva Rapaići
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 9. Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", br. 9/94 i 35/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. kolovoza 1995. donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA REKONSTRUKCIJU CESTE MC-5 I MC-6 DIONICE ŽUTA LOKVA RAPAIĆI

I.

Rekonstrukcija ceste MC-5 i MC-6 dionica Žuta LokvaRapaići na nekretninama u k.o. Prokike u interesu je Republike Hrvatske.

II.

Interes Republike Hrvatske iz točke I. ove Odluke utvrđuje se na temelju Parcelacionog elaborcata izradenog na temelju Uvjeta uređenja prostora (lokacijska dozvola) klasa: 350-05/92-01-04, urbroj: 2159-07-03-92-1 od 26. svibnja 1993. godine izdanim od strane Sekretarijata gospodarstva; graditeljstva i stambeno-komunalnih poslova u Otočcu, županije Liđko-Senjske i Izmjena i dopuna uvjeta uredenja prostora (lokacijska dozvola) klasa: 350-05/94-01/16, urbroj: 2125-04-94-1 te grafičkom prilogu, izdanih od strane Ureda za prostocno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Otočcu, Županija Ličko-Senjska, dana 1. travnja 1994. godine, te grafičkog priloga broj: 92024 izrađenog u mjerilu 1 : 5000 od strane Poduzeća za projektiranje i conzalting iz Rijeke, Fiorello le guardia 13,13. lipnja 1993. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim

novknama".

Klasa:943-03/95-01/01

Urbroj : 5030109-95-4

Zagreb, 31. kolovoza 1995.

Predsjednik

Nikica Velentić v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.