Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 01.09.1995 Naredba o utvrđivanju svote cenzusa redovnih novčanih prihoda iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO OBRANE I MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 55. stavak 1. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", br. 33/92. 77/92., 58/93., 2/94. i 76/94.), ministar obrane i ministar rada i socijalne skrbi, donose

NAREDBU

O UTVRĐIVANJU SVOTE CENZUSA REDOVNIH NOVČANIH PRIHODA IZ ZAKONA O ZAŠTITI VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

I

Svota cenzusa redovnih novčanih prihoda iz članka 34. stavka 1. točke 6. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uskladuje se prema visini prosječne plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u 1994. godini i od 1. 1. 1995. godine iznosi 374,10 kn mjesečno po članu kućanstva.

II.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Urbroj : 512-01-95-3624

Zagreb, 24. kolovoza 1995.

Ministar obrane

Gojko Šušak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


Klasa : 0 11 -02/95-01/10

Urbroj: 524-05/1-95-1

Zagreb, 21. kolovoza 1995.

Ministar rada i socijalne skrbi

Joso Škara, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.