Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 01.09.1995 Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 37. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", broj 27/93.,13/94., 69/94., 73/94. i 13/95.) ministar financija izdaje

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA

I.

U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiraje drugih javnih potreba ("Narodne novine", br. 94/94., 3/95., 12/95., 16/95., 49/95., 50/95. i 51/95.) u točki II. podtočka 2. pod 6) za račun 6050 iza riječi "prometne prekršaje" dodaje se i "troškovi postupka" a riječ "naplaćene" zamjenjuje se s "naplaćeni".

U istoj podtočki pod 7) briše se brojčana oznaka vrste prihoda 7242 Prihodi od imovine-sredstva solidarne štednje za obnovu i obranu a iza brojčane oznake vrste prihoda 7250 Upravne mjere izrečene u upravnim postupcima nadležne gradevinske inspekeije, umjesto toške stavlja se zarez i dodaje.

7269 Prihodi od prodaje stanova u državnom vlasništvu koje prodaje Ministarstvo obrane

7271 Prihodi od prodaje stanova u driavnom vlasništvu koje prodaje Vlada Republike Hrvatske

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 401-03/94-01-09

Urbroj : 513-07/95-8

Zagreb, 25. kolovoza 1995.

Ministar financija

Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.