Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 01.09.1995 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju đlanka 169. stavka 4. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine" br.8/93 i 29/94) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENIM SJEDIŠTIMA JAVNIH BILJEŽNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o službenim sjedištima javnih bilježnika ("Narodne novine" br. 38/94, 82/94 i 50/95) u članku 9. prema kojem je Raspored javnobilježničkih službenih mjesta i sjedišta njegov sastavni dio u Rasporedu pod rednim brojem 5. u ŽUPANIJI VARAŽDINSKOJ kod nadležnosti Općinskog suda u Varaždinu u koloni "Službeno sjedište javnog bllježnika" u ravnini mjesta Varaždin brojka "5" zamjenjuje se brojkom "6", dok se u istoj koloni briše mjesto " Vidovec" kao i brojka " 1 " u njegovoj ravnini.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snaga osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:701-01/94-01/6

Urbroj: 514-02-01/3-95-5

Zagreb, 29. kolovoza 1995

Ministar pravosuđa

Miroslav Šeparović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.