Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 01.09.1995 Naredba o obveznom provođenju veterinarsko-sanitarnih mjera na novooslobođenom području Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 1. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91, 26/93 i 29/94), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

O OBVEZNOM PROVOĐENJU VETERINARSKO-SANITARNIH MJERA NA NOVOOSLOBOĐENOM PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Zabranjuje se stavljanje u promet svih životinja bez svjedodžbe o zdravstvenom stanju na novooslobođenom području Republike Hrvatske.

II.

Zabrana iz točke I. ove Naredbe odnosi se na sve životinje koje se nalaze u organiziranim sabiralištima na novooslobođenom području Republike Hrvatske.

III.

Naređuje se zaštitno cijepljenje protiv klasične svinjske kuge svih svinja starijih od 45 dana, osim svinja koje se isporućuju neposredno na klanje.

IV.

Naređuje se zaštitno cijepljenje protiv bjesnoće svih pasa starijih od tri mjeseca poznatih vlasnika.

V.

Mjere iz točke I., II., III. i IV. ove Naredbe provodit će djelatnici nadležnih veterinarskih stanica pod neposrednim nadzorom županijske veterinarske inspekcije.

VI:

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u " Narodnim novinama".

Klasa:011-02/95-01/121

Urbroj 525-01-95-1

Zagreb, 29. kolovoza 1995.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivica Gaži, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.