Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 25.08.1995 Odluka o dopunama Odluke o kriterijima za carinski kontingent
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 54. stavka 1. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 26/93, 106/93 i 92/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. kolovoza 1995. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE 0 KRITERIJIMA ZA CARINSKI KONTINGENT

I.

U točki 1. Odluke o kriterijima za carinski kontingent ("Narodne novine", broj 93/94), točka iza podtočke 5) zamjenjuje se zarezom, te dodaje nova podtočka koja glasi:

"6) izgradnju magistralnih cjevovoda za vodoopskrbu, ukoliko se iste ne proizvode u Republici Hrvatskoj."

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

Klasa: 413-04/94-01/02

Urbroj: 5030116-95-1

Zagreb, 23. kolovoza 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v, r,